Předložky v angličtině

Anglické předložky

Angličtina bez biflování / Anglická gramatika / Anglické předložky

Předložky v angličtině jsou část gramatiky, která mnohým dělá problémy. Abyste se v nich zlepšili a byli si jisti, jakou předložku před dané slovo nebo do dané věty vložit, naučte se s námi anglické předložky online!

Anglické předložky hrají také podstatnou roli při určování času.

Nejčastější anglické předložky časové a místní - in, on, at


Nejčastější anglické předložky časové a místní


AT = NA, U

Využívá se u:

Příklady:

AT jako předložka místa

Anglický text Český překlad
Is she at work? Je v práci?
He's at home. Je doma.
It's at 80 High Street, London. Je to na High Street 80 v Londýně.
At the bus stop/the airport/school. Na zastávce, letišti, ve škole.
Turn left at the bank. Odbočte vlevo u banky.
At the table. Na stole.
He was at Jacob`s. Byl u Jakuba.

AT jako předložka času

Anglický text Český překlad
I'll come at 3:45. Přijdu v 3:45.
Let's meet at afternoon. Sejdeme se odpoledne.
They close at 7 o'clock. Zavírají v sedm.ON = NA

Využívá se u:

Příklady:

ON jako předložka místa

Anglický text Český překlad
The school is on Low Street. Ta škola je na Low Street.
They live on Southern Road. Bydlí na Southern Road.
Your book is on the table. Tvá kniha je na stole.
I am on the roof! Jsem na střeše!
There is nice picture on the wall. Na stěně je hezký obrázek.
Is there a church on the hill? Je na kopci kostel?
It's on the way to Brighton. Je to na cestě do Brightonu.
The city lies on the Thames River. Město leží na řece Temži.
On the bus/the train/the plane. V autobuse/vlaku/letadle.
He lives on the farm. Žije na farmě.

ON jako předložka času

Anglický text Český překlad
She'll arrive on Tuesday. Přijede v úterý.
The camp starts on Saturday. Tábor začíná v sobotu.
See you on Monday! Uvidíme se v pondělí!
Will you be there on Sunday morning? Budete zde v neděli ráno?
On New Year`s Eve we often drink a champagne. Na Nový rok obvykle pijeme šampaňské.IN = V

Využívá se u:

Příklady:

IN jako předložka místa

Anglický text Český překlad
In the box/house/bookcase. Je to v krabici/domě/knihovně.
I live in USA. Žiju ve Spojených státech amerických.
Are you in the kitchen? Jsi v kuchyni?
I want to live in country. Chtěl bych žít na vesnici.
He lives in the street. Žije na ulici.
I read it in the newspaper. Četl jsem to v novinách.

IN jako předložka času

Anglický text Český překlad
I go on holiday in June. Na dovolenou jezdím v červnu.
She moved in the evening. Nastěhovala se večer.
I was born in 1990. Narodila jsem se v roce 1990.
In the 19th century. V 19. století.
I don’t like eating in the morning. Nerada jím ráno.
Do you go on holiday in summer? Jedeš v létě na dovolenou?

Další důležité anglické předložky

by - blízko, poblíž across - přes
beside - vedle, po něčí straně round, around - okolo, dokola
in front of - před along - podél
behind - za through - skrz
before - před between - mezi dvěma
below - pod, níže among - mezi několika
under - pod against - proti
over - nad, přes towards - směr ke
above - nad, výše než out of - ven z

Kam dál?

Můžete se vrátit zpět na stránku s anglickou gramatikou nebo se podívat na nepravidelná slovesa, kde najdete tabulku anglických nepravidelných sloves s fonetickým přepisem a výslovností.

Chcete se otestovat? Vyzkoušejte speciální test Fill In The Correct Preposition, případně Předložky ve spojení se slovesy nebo další testy na předložky na testovacím portálu English Tests Online.

Pokud vám zde nějaká důležitá informace schází, narazili jste na chybu nebo máte námět na vylepšení, tak nás neváhejte kontaktovat.

Líbí se vám to? Nenechávejte si to pro sebe a řekněte o tom i svým přátelům. Děkujeme!