Jak se slaví Den otců?

Den otců (Father's Day)

Angličtina bez biflování / Významné dny / Den otců (Father's Day)

Den matek se tradičně slaví druhou květnovou neděli. Věděli jste však, že svůj svátek slaví také otcové? Den otců připadá na třetí červnovou neděli. Avšak zatím ani jeden z těchto svátků není v České republice zákonem brán jako významný den.

Klikni pro výslovnostFather's Day (Den otců) - tato tradice je živá především v Americe. Slaví se ale také ve Skandinávii, státech Pyrenejského poloostrova nebo třeba v Bulharsku. Den otců, jako doplněk ke Dni matek, je skvělou příležitostí, jak vyjádřit lásku a vděčnost našim otcům.

Den otců

Historie

Tradice svátku dne otců započala ve Spojených státech na počátku 20. století. Američanka Sonora Smart Doddová chtěla ocenit úsilí, s nímž se o ni a další čtyři sourozence staral její ovdovělý otec. Když Sonoře bylo 16 let, zemřela jí při porodu pátého dítěte matka a Sonora společně s otcem vychovala své bratry. Později, při jednom shromáždění na den matek slyšela kázání, které ji inspirovalo k myšlence dne otců, jako vyjádření pocty a díků svému otci. Poprvé byl den otců slaven 19. června 1910.

Den otců - datum

Den otců nemá oficiální místo v českém kalendáři a není ani federální svátkem v USA (federální svátek = svátek slaví všechny státy federace). Navzdory tomu panuje většinová shoda o tom, jaké připadá na den otců datum. Třetí červnová neděle je tím dnem, kdy slaví svůj svátek většina tátů v Evropě a dalších státech.

Tím, že den otců nezabírá žádné konkrétní datum, ale jedná se o svátek pohyblivý, je třeba si ohlídat den v kalendáři, na který třetí červnová neděle připadá. Zajímá vás, kdy se bude den otců slavit letos, za rok, dva, tři nebo pět let? Podívejte se do přehledné tabulky, která vám vše usnadní. Už víte, kdy je den otců 2017, abyste vašemu tatínkovi včas popřáli?

Rok Datum Den
2016 19. června Neděle
2017 18. června Neděle
2018 17. června Neděle
2019 16. června Neděle
2020 21. června Neděle

Pozn.: Jak je z tabulky vidět, v roce 2017 připadá den otců na 18. června.

Happy Fathers´s day

Proč a jak se slaví den otců?

V případě dne matek by nejspíš mnozí z nás neváhali a okamžitě by dokázali uvést hlavní důvody, proč se slaví: oslava mateřství, poděkování za lásku a péči, atp. Proč bychom ale nemohli zároveň oslavit otcovství a otcovskou lásku?

Den otců je skvělou příležitostí k uznání otců a jejich významné role v životě každého člověka.

Jak můžeme den otců oslavit?

 • přáním ke dni otců (vtipná básnička, citát, přísloví, ...)
 • dárkem (v případě tatínka se květina úplně nehodí, ale zkuste třeba láhev něčeho ostřejšího, případně něco dobrého na zub, atd.)
 • společně stráveným časem v kruhu rodinném a poděkováním dětí svým tátům za jejich péči a lásku
 •  


  Přání ke dni otců

  Nejmilejší táto,
  děkuji Ti za to,
  že se o mě s láskou staráš,
  spravedlivě někdy káráš.
  Jednou chci být jako Ty,
  projdu Tvoje šlápoty.
  Velkou pusu, obětí,
  moc se nebraň dojetí!
  Dnes otcové svátek slaví,
  ať se táta dobře baví!
  Domů chvátat nemusí,
  než tři piva zakusí!
  Vše nejlepší tatínku,
  udržuj si hladinku!
  Nejmilejší táto, dneska svůj den máš,
  to zas bude veselo, do nosu si dáš!


  Citát

  „Když mi bylo dvacet, myslel jsem si, že můj otec je idiot. Když mi bylo třicet let, myslel jsem si, že má občas pravdu. Když mi bylo čtyřicet, měl jsem za to, že to byl docela moudrý chlap. Teď, když je mi padesát, říkám si: ‚kdyby tu tak byl táta a poradil mi!‘“ Tomáš BAŤA (1876 - 1932)

  Kam dál?

  Můžete se vrátit zpět na stránku s dalšími svátky a významnými dny nebo se podívat na nejbližší svátek v kalendáři, kterým je Den nezávislosti.

  Pokud vám zde nějaká důležitá informace schází, narazili jste na chybu nebo máte námět na vylepšení, tak nás neváhejte kontaktovat.

  Líbí se vám to? Nenechávejte si to pro sebe a řekněte o tom i svým přátelům. Děkujeme!