Jak se slaví Den svatého Patrika?

Fakta o Dni svatého Patrika

Angličtina bez biflování / Významné dny / Den svatého Patrika (Saint Patrick's Day)

Každý rok 17. března slaví Irové (anglicky Irish people) Den svatého Patrika (Saint Patrick's Day), patrona Irska.

Původně náboženský svátek (a religious holiday) uctívající patrona Irska, dal za vznik stále populárnější a rozšířenější tradici, která se dá nyní označovat za mezinárodní festival oslavující irskou kulturu (an international festival celebrating Irish culture).

Den svatého Patrika

Zpět ke kořenům

Vrátíme-li se k původu, tak Irové udržují tento den jako náboženský svátek po více než 1000 let. Den svatého Patrika připadá na 17. března, což by mělo být datum smrti misionáře Patrika v roce 461 našeho letopočtu (is said to be the date of his death in 461 AD).

Kdo byl svatý Patrik?

Svatý Patrik (Saint Patrick nebo St. Patrick) ve skutečnosti nepocházel z Irska (in fact, wasn’t Irish). Byl to v 5. století římsko-britský křesťanský misionář a biskup v Irsku (missionary and bishop in Ireland). Traduje se, že Patrik se vrátil do Irska, aby převedl pohany na křesťanství (to convert the Pagans to Christianity).

Historie svátku Dne svatého Patrika

Kdy se festival začal slavit?

Poprvé se oslavy svatého Patrika uskutečnily dne 17. března 1996. V roce 1997 se z toho stala třídenní akce (it became a three-day event).

Minulý festival v Dublinu trval pět dní, kde bylo okolo 1 milionu návštěvníků, kteří se zúčastnili slavností, které zahrnovaly koncerty, venkovní divadelní představení a ohňostroje (took part in festivities that included concerts, outdoor theatre performances, and fireworks). Mnoho dalších měst a vesnic v Irsku pořádalo jejich vlastní přehlídky a festivaly (parades and festivals).

Proč zelená?

Modrá byla první barva spojená (was the first colour associated) se Dnem svatého Patrika, ale to změnilo v 17. století. Zelená je jedna ze tří barev v trojbarevné vlajce Irska (Ireland’s tri-color flag) a byla použita na vlajkách několika revolučních skupin v celé historii Irska.Irská přísloví spojená se Dnem svatého Patrika

Některá irská přísloví (proverbs) spojená s oslavami St Patrick’s Day:

Přísloví v angličtině Význam v češtině
A drink precedes a story. Nápoj předchází příběh.
A friend’s eye is a good mirror. Oko přítele je dobrým zrcadlem.
Age is honorable and youth is noble. Stáří je ctihodné a mládí je ušlechtilé.
Good as drink is, it ends in thirst. Na pití je dobré, že končí žízní.
It is better to exist unknown to the law. Je lepší býti neznámým před zákonem.
It is sweet to drink but bitter to pay for. Je sladké píti, ale hořké zaplatiti.

Kam dál?

Můžete se vrátit zpět na stránku s dalšími svátky a významnými dny nebo se podívat na nejbližší svátek v kalendáři, kterým jsou Velikonoce.

Pokud vám zde nějaká důležitá informace schází, narazili jste na chybu nebo máte námět na vylepšení, tak nás neváhejte kontaktovat.

Líbí se vám to? Nenechávejte si to pro sebe a řekněte o tom i svým přátelům. Děkujeme!