Příslovce TOO a ENOUGH

Příslovce TOO a ENOUGH

Angličtina bez biflování / Anglická gramatika / Příslovce TOO a ENOUGH

V tomto článku rozebereme použití slovíček Klikni pro výslovnosttooKlikni pro výslovnostenough a zároveň si ukážeme, v čem si liší. Hned na začátek pár vět, kde si můžeme názorně ukázat rozdíl.

Klikni pro výslovnostThe shoe is too big. Bota je moc velká.
Klikni pro výslovnostThe shoe is not big enough. Bota není dost velká.
Klikni pro výslovnostThe shoe is big enough. Bota je tak akorát.

Klikni pro výslovnostEnough

Klikni pro výslovnostEnough v češtině znamená dostatek; dost; že něco stačí; je toho akorát a více není potřeba. Používá se s podstatnými jmény, přídavnými jmény a příslovci.

Enough a podstatná jména

V tomto případě Klikni pro výslovnostenough stojí před podstatným jménem. Používá se s počitatelnými i nepočitatelnými podstatnými jmény.

 • Klikni pro výslovnostHis car is fast enough.
  Jeho auto je dost rychlé.
 • Klikni pro výslovnostThey haven't got enough time.
  Nemají dost času.
 • Klikni pro výslovnostDo you have enough money?
  Máš dost peněz?

Enough a přídavná jména / příslovce

Pokud se Klikni pro výslovnostenough spojuje s přídavnými jmény nebo příslovci, své místo má až za přídavným jménem, případně příslovci.

příklady:
 • Klikni pro výslovnostI am not prepared enough for today's exam.
  Nejsem dostatečně připravený na dnešní zkoušku.
 • Klikni pro výslovnostYou are not tall enough to play a basketball.
  Nejsi dost vysoký, abys mohl hrát basketbal.

Enough a infinitiv

Často můžeme vidět Klikni pro výslovnostenough ve vazbě s infinitivem. Spojením not … enough + to + infinitiv lze vyjádřit, že někdo nemá potřebnou vlastnosti k nějakému účelu.

příklady:
 • Klikni pro výslovnostHe is not old enough to drive a car.
  Není dost starý, aby mohl řídit auto.
 • Klikni pro výslovnostShe does not have enough experience to do this job.
  Nemá dost zkušeností, aby mohla dělat tuto práci.
 • Klikni pro výslovnostThey haven't enough energy to finish the task.
  Nemají dost energie, aby dokončili úkol.

Klikni pro výslovnostToo

Klikni pro výslovnostToo v češtině vyjadřuje přebytek něčeho; více / méně, než je třeba.

Too a přídavná jména / příslovce

Ve spojení s přídavnými jmény či příslovci má Klikni pro výslovnosttoo svoje místo před nimi.

příklady:
 • Klikni pro výslovnostI want to sleep. I am too tired.
  Chci spát. Jsem příliš unavený.
 • Klikni pro výslovnostGet out of there! You are too noisy.
  Zmiz odsud! Jsi příliš hlučný.
 • Klikni pro výslovnostMy mother was right! You are too selfish.
  Moje matka měla pravdu! Jsi příliš sobecký!

Too a podstatná jména

Tady je třeba dávat si pozor na to, jestli je podstatné jméno počitatelné nebo nepočitatelné. Podle toho se musíme také rozhodnout, jestli použijeme Klikni pro výslovnosttoo much nebo Klikni pro výslovnosttoo many. Více o počitatelných a nepočitatelných podstatných jménech si můžete přečíst zde.

Počitatelná - too many Nepočitatelná - too much
Klikni pro výslovnostShe ate too many sweets.
Snědla příliš sladkostí.
Klikni pro výslovnostWe have spent too much time here.
Strávili jsem tu příliš mnoho času.
Klikni pro výslovnostHe has got too many diseases.
Má příliš mnoho nemocí.
Klikni pro výslovnostHe gives her too much love.
Dává jí příliš mnoho lásky.

Přídavné a podstatné jméno

Klikni pro výslovnostToo se běžně nenachází před spojením přídavného jména s podstatným.

příklady:
 • She does not like too young men.
 • Klikni pro výslovnostShe does not like men who are too young.
  Nemá ráda muže, kteří jsou příliš mladí.

Too a infinitiv

Stejně jako u enough můžeme vyjádřit, na jakou činnost je něčeho moc.

příklady:
 • Klikni pro výslovnostYou are too old to do this work.
  Jsi moc starý na to, abys dělal tuto práci.
 • Klikni pro výslovnostHe is looking too sick to go there.
  Vypadá příliš nemocně, aby tam šel.

Too vs Very

Klikni pro výslovnostVery - používáme, když chceme jednoduše „zesílit“ přídavné jméno v pozitivním významu.
Klikni pro výslovnostToo - používáme, když chceme vyjádřit nadbytek něčeho v negativním významu.

příklady:
 • Klikni pro výslovnostIt is very cold.
  Je velmi chladno.
 • Klikni pro výslovnostIt is too cold.
  Je příliš chladno.

Kam dál?

Můžete se vrátit zpět na stránku s anglickou gramatikou nebo se podívat na přídavná jména v angličtině, se kterými se výše uvedená příslovce běžně používají.

Pokud vám zde nějaká důležitá informace schází, narazili jste na chybu nebo máte námět na vylepšení, tak nás neváhejte kontaktovat.

Líbí se vám to? Nenechávejte si to pro sebe a řekněte o tom i svým přátelům na sociálních sítích. Děkujeme!