Angličtina bez biflování - anglická abeceda

Anglická abeceda s výslovností

Angličtina bez biflování / Gramatika / Abeceda

Angličtina - abeceda

Anglická abeceda (English alphabet) se skládá z 26 písmen zapisovaných latinkou, která jsou součástí také české abecedy. V angličtině ale, na rozdíl od češtiny, neexistují písmena s diakritickými znaménky (´, ˇ, °) ani spřežka “ch”.

Znalost a ovládání anglické abecedy je jedním z prvních kroků při studiu anglického jazyka. Naučit se ji bezchybně ovládat by proto měl opravdu každý. Umět správně hláskovat jednotlivá písmena abecedy je zásadní zejména pro spelling (hláskování), který je v běžné komunikaci potřebný především při sdělování osobních údajů (jméno, adresa či e-mail) a dalších informací neznámých druhé osobě, aby se předešlo nedorozumění či chybě. Přece byste nechtěli, abyste měli na osobním dokladu uvedeno špatné jméno nebo aby vám nepřišel důležitý e-mail jen kvůli tomu, že jste se nenaučili hláskovat abecedu anglicky.

V tabulce níže naleznete všechna písmena anglické abecedy včetně výslovnosti a názvu jednotlivých písmen. Pro lepší zapamatování a usnadnění učení jsou uvedena i slovíčka, která na dané písmeno začínají. Pro zapojení vaší představivosti je u každého písmene obrázek se zvířátkem na toto písmeno začínající, dané slovo je následně použito i v jednoduché větě a správnou výslovnost si můžete poslechnout přímo od rodilého mluvčího.

Alphabet ['alfəbɛt] Anglická abeceda - výslovnost

Po kliknutí na obrázek sa vám přehraje nahrávka pro celý řádek s daným písmenem – od jeho výslovnosti až po ukázkovou větu.

Písmeno Název písmene Výslovnost Slovíčka Ukázková věta Obrázek
A aAnglická abeceda - písmeno a a [eɪ] aligator, apple, airplane The alligator looks like a dinosaur. Anglická abeceda - písmeno a
B bAnglická abeceda - písmeno bbee[biː]bear, bone, basketThe bear has brown fur.Anglická abeceda - písmeno b
C cAnglická abeceda - písmeno ccee[siː]cat, car, combThe cat caught a grey mouse.Anglická abeceda - písmeno c
D dAnglická abeceda - písmeno ddee[diː]dolphin, dust, daffodilDolphins are the most intelligent animals of the planet.Anglická abeceda - písmeno d
E eAnglická abeceda - písmeno ee[iː]elephant, envelope, entranceThe elephant has two long white tusks.Anglická abeceda - písmeno e
F fAnglická abeceda - písmeno fef[ɛf]fish, flute, farmThe fish lives in the water.Anglická abeceda - písmeno f
G gAnglická abeceda - písmeno ggee[ʤiː]giraffe, gift, glovesThe giraffe is the tallest animal in the world.Anglická abeceda - písmeno g
H hAnglická abeceda - písmeno haitch[eɪtʃ]hippo, herb, houseHippos spend most of their lives in the water.Anglická abeceda - písmeno h
I iAnglická abeceda - písmeno ii[aɪ]insect, Indian, igloo Insects are annoying animals.Anglická abeceda - písmeno i
J jAnglická abeceda - písmeno jjay[ʤeɪ]jaguar, jumper, jamThe jaguar is the largest cat in the America.Anglická abeceda - písmeno j
K kAnglická abeceda - písmeno kkay[keɪ]kangaroo, kettle, knifeThe kangaroo is the national symbol of Australia.Anglická abeceda - písmeno k
L lAnglická abeceda - písmeno lel[ɛl]lion, life, lampThe lion is the king of the jungle.Anglická abeceda - písmeno l
M mAnglická abeceda - písmeno mem[ɛm]monkey, milk, mapMonkeys eat bananas.Anglická abeceda - písmeno m
N nAnglická abeceda - písmeno nen[ɛn]narwhal, night, noseThe narwhal is a whale with long tusk on its head.Anglická abeceda - písmeno n
O oAnglická abeceda - písmeno ooBrE [əʊ]
AmE [oʊ]
owl, olive, oakThe owl is a very intelligent night bird.Anglická abeceda - písmeno o
P pAnglická abeceda - písmeno ppee[piː]python, park, penThe python is a dangerous snake.Anglická abeceda - písmeno p
Q qAnglická abeceda - písmeno qcue[kjuː]quail, question, quizThe quail has spotted eggs.Anglická abeceda - písmeno q
R rAnglická abeceda - písmeno rarBrE [ɑː]
AmE [ɑr]
rabbit, rocket, roseRabbits have long ears and a short tail.Anglická abeceda - písmeno r
S sAnglická abeceda - písmeno sess[ɛs]squirrel, sister, smithThe squirrel eats nuts.Anglická abeceda - písmeno s
T tAnglická abeceda - písmeno ttee[tiː]turtle, towel, treeThe turtle swims in the ocean.Anglická abeceda - písmeno t
U uAnglická abeceda - písmeno uu[juː]unicorn, umbrella, unionThe unicorn is a mythical white horse with a horn on its forehead.Anglická abeceda - písmeno u
V vAnglická abeceda - písmeno vvee[viː]vampire, vest, vanVampires drink blood.Anglická abeceda - písmeno v
W wAnglická abeceda - písmeno wdouble-u['dʌb(ə)ljuː]wolf, wood, watchWolves howl at the moon.Anglická abeceda - písmeno w
X xAnglická abeceda - písmeno xex[ɛks]x-ray, xylophone, XeroxThe x-ray is taken when you have a broken bone.Anglická abeceda - písmeno x
Y yAnglická abeceda - písmeno ywy(e)[waɪ]yak, yacht, yellowYaks are big cows with long horns.Anglická abeceda - písmeno y
Z zAnglická abeceda - písmeno zzed
zee
BrE [zɛd]
AmE [ziː]
zebra, zoo, zoneThe zebra has black and white stripes on its body.Anglická abeceda - písmeno z

Poznámka: Všechny zvuky na této stránce jsou nahrány rodilým mluvčím ze Spojených států amerických.

Poslechněte si všech 26 písmen abecedy, tak jak jdou za sebou: Anglická abeceda nahraná rodilým mluvčím.

U dětí se pro lepší zapamatování anglické abecedy a její precvičování používají různé říkanky a písničky, které mohou využít samozřejmě i dospělí, aby si abecedu lépe vžili.

Pokud by ste si nevědeli rady, jak správně vyslovit symboly uvedené ve fonetickém přepise výslovnosti, anebo by ste se chtěli dozvědět více o výslovnosti specifických anglických hlásek, připravili jsme pro vás tři přehledné tabulky, kde tyto informace najdete.

Pokud vám zde nějaká důležitá informace schází, narazili jste na chybu nebo máte námět na vylepšení, tak nás neváhejte kontaktovat.

Líbí se vám to? Nenechávejte si to pro sebe a řekněte o tom svým přátelům na sociálních sítích. Děkujeme!