Angličtina - dny v týdnu

Anglické dny v týdnu

Angličtina bez biflování / Zajímavosti o angličtině / Dny v týdnu

Chcete se naučit, jak se řeknou dny v týdnu anglicky, a dozvědět se, jak tato slovíčka správně použít ve větě?

Při učení využijte přehlednou tabulku, kterou jsme pro vás připravili. Najdete v ní všechny dny v týdnu i jejich rozdělení na pracovní týden a víkend, stejně jako jejich výslovnost a zkratky, se kterými se běžně setkáte.

Dny v týdnu Části týdne Dny Fonetické přepisy Nahrávky Zkratky Překlady
Klikni pro výslovnostDays of the
Week
Klikni pro výslovnostWeekdays
/
Klikni pro výslovnostWorkweek
Klikni pro výslovnostMonday [ˈmʌndeɪ] Anglické dny v týdnu - výslovnost 1 Mon pondělí
Klikni pro výslovnostTuesday [ˈtjuːzdeɪ] Anglické dny v týdnu - výslovnost 1 Tue úterý
Klikni pro výslovnostWednesday [ˈwɛnzdeɪ] Anglické dny v týdnu - výslovnost 1 Wed středa
Klikni pro výslovnostThursday [ˈθəːzdeɪ] Anglické dny v týdnu - výslovnost 1 Thu čtvrtek
Klikni pro výslovnostFriday [ˈfrʌɪdeɪ] Anglické dny v týdnu - výslovnost 1 Fri pátek
Klikni pro výslovnostWeekend Klikni pro výslovnostSaturday [ˈsatədeɪ] Anglické dny v týdnu - výslovnost 1 Sat sobota
Klikni pro výslovnostSunday [ˈsʌndeɪ] Anglické dny v týdnu - výslovnost 1 Sun neděle

V angličtině se píší dny v týdnu, stejně jako měsíce roku, s velkým počátečním písmenem, a to i když jsou použity jako přídavné jméno (např. on Monday afternoon).

Každý z názvů obsahuje slovíčko day (den), které tu může být vyslovováno dvojím způsobem, jak v britské, tak i v americké angličtině. Je to buď [deɪ], nebo [di]. Výslovnost [deɪ] se preferuje, pokud je slovo zdůrazněno, nebo stojí na konci věty. Varianta [di] se vyslovuje ve spojeních s dalšími slovy (např. Tuesday morning).

Jen tak pro zajímavost: Názvy anglických dnů v týdnu jsou odvozeny z Latiny. Ve starověkém Římě získaly dny jména podle názvů planet, ke kterým se tehdy řadilo Slunce i Měsíc. Sunday je v překladu den Slunce (Sun’s day), Monday je den Měsíce (Moon’s Day) nebo Saturday den Saturnu (Saturn’s Day). Další dny mají svá jména podle planet Marsu (Tuesday), Merkuru (Wednesday), Jupiteru (Thursday) a Venuše (Friday).

Použití

Předložky

 • Názvy dnů se pojí s předložkou ON:
       I do not go to school on Sunday.
       Susan met her brother John on Wednesday.

 • Stejně tak se předložka ON používá i s podstatným jménem weekdays (pracovní dny):
       My mother does not watch TV on weekdays.

 • Pokud chceme říci, že něco děláme o víkendu, použijeme podstatné jméno weekend ve spojení s předložkou AT (BrE) nebo ON (AmE):
       I went to see the film at the weekend.
       Nobody wants to work on weekends.

Části dne

 • Části dne (ráno, odpoledne, večer) se v angličtině pojí s předložkou IN (in the morning, in the afternoon, in the evening). Pokud však přidáme k části dne i jeho název, změní se předložka IN na ON a vypadne člen:
       on Monday in the morning -> on Monday morning
       She sometimes goes swimming in the afternoon. -> She sometimes goes swimming on Thursday afternoon.

 • Stejné pravidlo platí i u předložky AT (at night) - zde ve významu "večer, nikoliv "noc":
       I often go to the disco at night. -> I often go to the disco on Friday night.

Pravidelné opakování děje

 • Pokud se něco děje pravidelně v určitý den, používáme v angličtině množné číslo:
       on Tuesdays (vždy v úterý), on Sundays (o nedělích)
       We see each other on Wednesdays.

 • Pro pravidelné opakování děje můžeme též použít slovo every (každý), ale bez předložky ON:
       every Wednesday (každou středu), every Friday (každý pátek)
       We visit our grandparents on Sundays.
       We visit our grandparents every Sunday.

V České republice je pravidlem, že týden začíná v pondělí. V anglicky mluvících zemích ale týden začíná nedělí. Ve Spojených státech je tomu tak vždycky, kdežto ve Velké Británii se můžete setkat s oběma možnostmi. Pondělí je prvním dnem pracovního týdne (workweek), kdežto neděle je první den křesťanského i židovského týdne.

Jen tak pro zajímavost 2:

 • Ve Francii v roce 1793 zrušili kvůli nově vzniklému revolučnímu kalendáři sedmidenní týden ve prospěch týdne desetidenního. Tento kalendář byl však zrušen o devět let později, když byla ve Francii obnovena římsko-katolická církev.
 • Neděle je pracovním dnem v mnoha muslimských zemích a také v Izraeli.
 • V Austrálii má většina nákupních center otevřeno ve čtvrtek až do pozdních večerních hodin, protože čtvrtek je dnem, kdy většina Australanů dostává výplatu.
 • O pátku se říká, že je nešťastným dnem, když vyrážíte na cestu, ale dobrým dnem pro zasetí.

Kam dál?

Můžete se vrátit zpět na stránku, která se věnuje problematice určování času, nebo se podívat na měsíce anglicky, kde se s námi lehce naučíte anglické názvy měsíců, a to včetně správné výslovnosti.

Pokud vám zde nějaká důležitá informace schází, narazili jste na chybu nebo máte námět na vylepšení, tak nás neváhejte kontaktovat.

Líbí se vám to? Nenechávejte si to pro sebe a řekněte o tom svým přátelům na sociálních sítích. Děkujeme!