Anglická gramatika online

Anglická gramatika

Angličtina bez biflování / Gramatika

Anglická gramatika online

Jste nováčkem ve vodách anglického jazyka?

Začněte s anglickou abecedou.

Máte problémy s výslovností anglických hlásek?

Procvičte si jejich výslovnost.

Jak složit základní anglickou větu?

Naučte se spojení osobních zájmen a slovesa "to be".

Moje, tvoje, svůj, ...

Anglická přivlastňovací zájmena ve větných celcích.

Je pro vás anglická gramatika španělská vesnice?

Pomůžeme vám se v ní vyznat.

Tápete při použítí anglických číslovek?

Naučte se v angličtině vše, co souvisí s čísly!

Máte potíže si zapamatovat nepravidelná slovesa?

Máme pro vás přehlednou tabulku i s výslovností.

Neumíte správně použít anglické předložky?

Pojďte si s námi procvičit anglické předložky online!

Nebaví vás učit se anglické členy?

Odhoďte všechny zábrany a naučte se anglické členy správně jednou provždy!

Myslíte si, že máte anglické zkratky v malíčku?

Podívejte se na nejčastější anglické zkratky.

Víte, jaká jsou nejpoužívanější slovíčka v angličtině?

Pojďte se s námi obohatit o ta nejfrekventovanější slovíčka.

Aktuálně

13. 1. 2017

Mnohé části anglické gramatiky nejsou pro její studenty nijak přitažlivé. Členy patří mezi základní pilíře, na kterých se dá budovat dobrá znalost anglického jazyka. Pojďte se anglické členy s naší dnešní lekcí naučit používat, abyste už příště netápali.

5. 1. 2017

Možná už jste v nějaké anglickém textu či v chatu narazili na některou z anglických zkratek, kterým jste nerozuměli. Abyste se příště lépe orientovali v anglických zkrácených výrazech, projděte si náš text s běžně používanými zkratkami v angličtině.

Angličtina a gramatika

Anglická abeceda, nejpoužívanější slovíčka, anglické předložky, nepravidelná slovesa, zájmena v angličtině, slovosled v anglické větě atd. - to vše jsou oblasti, které se v angličtině musíte chtě nechtě nabiflovat. Vždy se však snažíme o přehlednost daných informací, nové věci vám přinášet ve větných celcích a zároveň vás naučit i správnou výslovnost díky nahrávkám od rodilých mluvčích.

Všechny materiály uvedené na této stránce můžete využívat ZDARMA a NEZÁVAZNĚ jako pomůcku při výuce anglického jazyka.

Na přehled všech témat

Chybí vám zde nějaké téma, gramatický problém nebo zajímavost, o které byste rádi věděli více? Neváhejte nás kontaktovat.

Líbí se vám to? Nenechávejte si to pro sebe a řekněte o tom svým přátelům. Děkujeme!