Anglická gramatika online

Anglická gramatika

Angličtina bez biflování / Gramatika

Anglická gramatika online

Jste nováčkem ve vodách anglického jazyka?

Začněte s anglickou abecedou.

Máte problémy s výslovností anglických hlásek?

Procvičte si jejich výslovnost.

Jak složit základní anglickou větu?

Naučte se spojení osobních zájmen a slovesa "to be".

Moje, tvoje, svůj, ...

Anglická přivlastňovací zájmena ve větných celcích.

Je pro vás anglická gramatika španělská vesnice?

Pomůžeme vám se v ní vyznat.

Tápete při použítí anglických číslovek?

Naučte se v angličtině vše, co souvisí s čísly!

Máte potíže si zapamatovat nepravidelná slovesa?

Máme pro vás přehlednou tabulku i s výslovností.

Orientujete se v anglických časech?

Představíme vám všechny důležité anglické časy.

Neumíte správně použít anglické předložky?

Pojďte si s námi procvičit anglické předložky online!

Nebaví vás učit se anglické členy?

Odhoďte všechny zábrany a naučte se anglické členy správně jednou provždy!

Myslíte si, že máte anglické zkratky v malíčku?

Podívejte se na nejčastější anglické zkratky.

Víte, jaká jsou nejpoužívanější slovíčka v angličtině?

Pojďte se s námi obohatit o ta nejfrekventovanější slovíčka.

Aktuálně

24. 4. 2017

Znalost práce s anglickými slovesy je nutná pro dobré zvládnutí psané i mluvené anglické gramatiky. Abyste si mohli být jisti, že s anglickými slovesy umíte pracovat, připravili jsme pro vás dnešní lekci Anglická slovesa.

10. 4. 2017

Podstatná jména v angličtině jsou velkou částí gramatiky, kterou je nutné znát. Zahrnují v sobě i občas nelehké tvoření množného čísla nebo určování počitatelných/nepočitatelných podstatných jmen. Pokud si v některé z těchto částí nejste jistí, určitě si přečtěte naši dnešní lekci, která se zabývá velkým tématem Podstatná jména.

Angličtina a gramatika

Anglická abeceda, nejpoužívanější slovíčka, zájmena v angličtině, anglické předložky, slovosled v anglické větě atd. - to vše jsou oblasti, které se v angličtině musíte chtě nechtě nabiflovat. Vždy se však snažíme o přehlednost daných informací, nové věci vám přinášet ve větných celcích a zároveň vás naučit i správnou výslovnost díky funkci hlasové syntézy a nahrávkám od rodilých mluvčích.

Všechny materiály uvedené na této stránce můžete využívat ZDARMA a NEZÁVAZNĚ jako pomůcku při výuce anglického jazyka.

Na přehled všech témat

Chybí vám zde nějaké téma, gramatický problém nebo zajímavost, o které byste rádi věděli více? Neváhejte nás kontaktovat.

Líbí se vám to? Nenechávejte si to pro sebe a řekněte o tom svým přátelům. Děkujeme!