Angličtina bez biflování - anglická abeceda

Anglická abeceda s výslovností

Angličtina bez biflování / Gramatika / Abeceda

Angličtina - abeceda

Klikni pro výslovnostEnglish alphabet (anglická abeceda) se skládá z 26 písmen zapisovaných latinkou, která jsou součástí také české abecedy. V angličtině ale, na rozdíl od češtiny, neexistují písmena s diakritickými znaménky (´, ˇ, °) ani spřežka “ch”. Výjimky se objevují jen v přejatých slovech z jiných jazyků, jako např. café (kavárna) z francouzštiny.

Znalost a ovládání anglické abecedy je jedním z prvních kroků při studiu anglického jazyka. Naučit se ji bezchybně ovládat by proto měl opravdu každý. Umět správně hláskovat jednotlivá písmena abecedy je zásadní zejména pro Klikni pro výslovnostspelling (hláskování), který je v běžné komunikaci potřebný především při sdělování osobních údajů (jméno, adresa či e‑mail) a dalších informací neznámých druhé osobě, aby se předešlo nedorozumění či chybě. Přece byste nechtěli, abyste měli na osobním dokladu uvedeno špatné jméno nebo aby vám nepřišel důležitý e‑mail jen kvůli tomu, že jste se nenaučili hláskovat abecedu anglicky.

Anglická abeceda - hláskování

Pro Klikni pro výslovnostspelling (hláskování = Jak se to píše?) jsme vybrali několik užitečných vět, se kterými se můžete nejčastěji v běžné konverzaci setkat:

Alphabet ['alfəbɛt] Anglická abeceda - výslovnost

V tabulce níže naleznete všechna písmena anglické abecedy včetně výslovnosti a názvu jednotlivých písmen. Pro lepší zapamatování a usnadnění učení jsou uvedena i slovíčka, která na dané písmeno začínají. Pro zapojení vaší představivosti je u každého písmene obrázek se zvířátkem na toto písmeno začínající, dané slovo je následně použito i v jednoduché větě.

Po kliknutí na obrázek si můžete poslechnout výslovnost přímo od rodilého mluvčího ze Spojených států amerických. Přehraje se nahrávka pro celý řádek s daným písmenem – od jeho výslovnosti až po ukázkovou větu.

Písmeno Název Fonetický přepis a výslovnost Příklad slovíček Ukázková věta Obrázek
A aAnglická abeceda - písmeno a a [eɪ] ej aligator, apple, airplane The alligator looks like a dinosaur. Anglická abeceda - písmeno a
B bAnglická abeceda - písmeno b bee [biː] bý bear, bone, basketThe bear has brown fur. Anglická abeceda - písmeno b
C cAnglická abeceda - písmeno c cee [siː] sý cat, car, comb The cat caught a grey mouse. Anglická abeceda - písmeno c
D dAnglická abeceda - písmeno d dee [diː] dý dolphin, dust, daffodil Dolphins are the most intelligent animals of the planet. Anglická abeceda - písmeno d
E eAnglická abeceda - písmeno e e [iː] ý elephant, envelope, entrance The elephant has two long white tusks. Anglická abeceda - písmeno e
F fAnglická abeceda - písmeno f ef [ɛf] ef fish, flute, farm The fish lives in the water. Anglická abeceda - písmeno f
G gAnglická abeceda - písmeno g gee [ʤiː] džý giraffe, gift, gloves The giraffe is the tallest animal in the world. Anglická abeceda - písmeno g
H hAnglická abeceda - písmeno h aitch [eɪtʃ] ejdž hippo, herb, house Hippos spend most of their lives in the water. Anglická abeceda - písmeno h
I iAnglická abeceda - písmeno i i [aɪ] áj insect, Indian, igloo Insects are annoying animals. Anglická abeceda - písmeno i
J jAnglická abeceda - písmeno jjay[ʤeɪ] džejjaguar, jumper, jamThe jaguar is the largest cat in the America.Anglická abeceda - písmeno j
K kAnglická abeceda - písmeno kkay[keɪ] kejkangaroo, kettle, knifeThe kangaroo is the national symbol of Australia.Anglická abeceda - písmeno k
L lAnglická abeceda - písmeno lel[ɛl] ellion, life, lampThe lion is the king of the jungle.Anglická abeceda - písmeno l
M mAnglická abeceda - písmeno mem[ɛm] emmonkey, milk, mapMonkeys eat bananas.Anglická abeceda - písmeno m
N nAnglická abeceda - písmeno nen[ɛn] ennarwhal, night, noseThe narwhal is a whale with long tusk on its head.Anglická abeceda - písmeno n
O oAnglická abeceda - písmeno ooBrE [əʊ] ou
AmE [oʊ] ou
owl, olive, oakThe owl is a very intelligent night bird.Anglická abeceda - písmeno o
P pAnglická abeceda - písmeno ppee[piː] pípython, park, penThe python is a dangerous snake.Anglická abeceda - písmeno p
Q qAnglická abeceda - písmeno qcue[kjuː] kjůquail, question, quizThe quail has spotted eggs.Anglická abeceda - písmeno q
R rAnglická abeceda - písmeno rarBrE [ɑː]
AmE [ɑr] ár
rabbit, rocket, roseRabbits have long ears and a short tail.Anglická abeceda - písmeno r
S sAnglická abeceda - písmeno sess[ɛs] essquirrel, sister, smithThe squirrel eats nuts.Anglická abeceda - písmeno s
T tAnglická abeceda - písmeno ttee[tiː] týturtle, towel, treeThe turtle swims in the ocean.Anglická abeceda - písmeno t
U uAnglická abeceda - písmeno uu[juː] jůunicorn, umbrella, unionThe unicorn is a mythical white horse with a horn on its forehead.Anglická abeceda - písmeno u
V vAnglická abeceda - písmeno vvee[viː] vývampire, vest, vanVampires drink blood.Anglická abeceda - písmeno v
W wAnglická abeceda - písmeno wdouble-u['dʌb(ə)ljuː] , dabl jůwolf, wood, watchWolves howl at the moon.Anglická abeceda - písmeno w
X xAnglická abeceda - písmeno xex[ɛks] eksx-ray, xylophone, XeroxThe x-ray is taken when you have a broken bone.Anglická abeceda - písmeno x
Y yAnglická abeceda - písmeno ywy(e)[waɪ] vájyak, yacht, yellowYaks are big cows with long horns.Anglická abeceda - písmeno y
Z zAnglická abeceda - písmeno zzed
zee
BrE [zɛd] zet
AmE [ziː] zí
zebra, zoo, zoneThe zebra has black and white stripes on its body.Anglická abeceda - písmeno z
Poznámka: Použité zkratky ve výslovnosti mají tento výzam: BrE = britská angličtina, AmE = americká angličtina.

Tip: Pokud jsou ve slově dvě stejná písmenka za sebou, pak je hláskujeme pomocí slova Klikni pro výslovnostdouble, jako např.:

 • ee ➝ Klikni pro výslovnostdouble-e
  např. Klikni pro výslovnostbee (včela) ➝ Klikni pro výslovnostb - double-e
  nebo Klikni pro výslovnostjeepKlikni pro výslovnostj - double-e - p
 • ss ➝ Klikni pro výslovnostdouble-s
  např. Klikni pro výslovnostmiss (slečna) ➝ Klikni pro výslovnostm - i - double-s
  nebo Klikni pro výslovnostaccess (přístup) ➝ Klikni pro výslovnosta - double-c - e - double-s
 • oo ➝ Klikni pro výslovnostdouble-o
  např. Klikni pro výslovnostdoor (dveře) ➝ Klikni pro výslovnostd - double-o - r
  nebo také dvě nuly lze hláskovat jako dvojité o, např. Klikni pro výslovnost007Klikni pro výslovnostdouble-o - 7

Anglická abeceda nahraná rodilým mluvčím. Poslechněte si všech 26 písmen anglické abecedy, tak jak jdou za sebou: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Některé známé zkratky nebo názvy, na kterých si můžete ověřit, že výslovnost většiny písmen anglické abecedy už možná dávno znáte: Klikni pro výslovnostAC/DC, Klikni pro výslovnostATM, Klikni pro výslovnostBBC, Klikni pro výslovnostCEO, Klikni pro výslovnostCIA, Klikni pro výslovnostIBM, Klikni pro výslovnostCNN, Klikni pro výslovnostDJ, Klikni pro výslovnostET, Klikni pro výslovnostFBI, Klikni pro výslovnostGE, Klikni pro výslovnostICQ, Klikni pro výslovnostJFK, Klikni pro výslovnostJ.R., Klikni pro výslovnostHBO, Klikni pro výslovnostNHL, Klikni pro výslovnostNBA, Klikni pro výslovnostOK, Klikni pro výslovnostMTV, Klikni pro výslovnostPHD, Klikni pro výslovnostPR, Klikni pro výslovnostTNT, Klikni pro výslovnostVIP, Klikni pro výslovnostR.E.M., Klikni pro výslovnostUSA, Klikni pro výslovnostUK, Klikni pro výslovnostU2, Klikni pro výslovnostWC, Klikni pro výslovnostY.M.C.A., Klikni pro výslovnostX-files.

U dětí se pro lepší zapamatování anglické abecedy a její precvičování používají různé říkanky a písničky, které mohou využít samozřejmě i dospělí, aby si abecedu lépe vžili. Nicméně doporučujeme procvičovat hláskování hlavně na konkrétních slovech.

Pokud by ste si nevědeli rady, jak správně vyslovit symboly uvedené ve fonetickém přepise výslovnosti, anebo by ste se chtěli dozvědět více o výslovnosti specifických anglických hlásek, připravili jsme pro vás tři přehledné tabulky, kde tyto informace najdete.

Pokud vám zde nějaká důležitá informace schází, narazili jste na chybu nebo máte námět na vylepšení, tak nás neváhejte kontaktovat.

Líbí se vám to? Nenechávejte si to pro sebe a řekněte o tom svým přátelům na sociálních sítích. Děkujeme!