Ochranná známka

Ochranná známka Imitum

Angličtina bez biflování / Ochranná známka

Ochranná známka Imitum® – pravidla jejího používání

Společnost Kvintech solution, s.r.o. je výhradním vlastníkem registrované obchodní známky Imitum®. Pokud není používání této známky jinak smluvně ošetřeno, platí následující podmínky:

  1. Uvedením ochranné známky na těchto internetových stránkách v žádném případě neposkytuje povolení k jejich používání jinou osobou než majitelem. Žádné sdělení na těchto internetových stránkách by tak nemělo být vykládáno jako nepřímé, zákonné či jiné udělení jakékoli licence nebo práva na užívání ochranné známky uvedené na této stránce bez svolení společnosti Kvintech solution, s.r.o. Pokud by k takovému použití bez svolení společnosti Kvintech solution, s.r.o. došlo, bude považováno za porušení práv majitele.

  2. Za dodržení následujících podmínek lze použít ochrannou známku Imitum® pro reklamní a propagační texty podporující dobré jméno značky Imitum®. V tomto případě platí, že:
    • nelze použít jiný tvar slova „Imitum“ ani jeho odvozeniny
    • značka (R) za slovem „Imitum“ se uvádí pouze při prvním použití v textu
    • vlastnictví práv k ochranné známce Imitum® musí být uvedeno v této podobě:

„Imitum® je registrovaná ochranná známka společnosti Kvintech solution, s.r.o.“

 

 

Žádosti o udělení souhlasu s používáním registrované obchodní známky Imitum® zasílejte na info@kvintech.com.