Anglické hlásky a jejich výslovnost

Specifické anglické hlásky s výslovností

Angličtina bez biflování / Gramatika / Abeceda / Specifické hlásky s výslovností

Symboly anglické fonetické abecedy a jejich výslovnost

Častým problémem při studiu angličtiny je odlišná podoba zápisu anglického slova a jeho výslovnost, s čímž se v češtině setkáme jen zřídka. V angličtině se pro zaznamenání výslovnosti používají speciální znaky fonetické abecedy (IPA), které označují anglické hlásky, pro něž nejsou v angličtině samostatná písmena.

V následujících tabulkách naleznete symboly pro anglické souhlásky (consonants), samohlásky (vowels) a dvojhlásky (diphthongs), které se nejčastěji objevují ve fonetických přepisech výslovnosti.

Consonants ['kɒns(ə)nənts]Anglické souhlásky - výslovnost

Soubor anglických a českých souhlásek je podobný. Angličtina však nemá souhlásky [ť, ď, ň, ř] a v češtině nenajdeme souhlásky [ð] a [θ]. V uvedené tabulce najdete symboly, pomocí nichž se zapisuje výslovnost anglických souhlásek, a dále také slovíčka, ve kterých se tyto hlásky vyslovují. Zároveň tato slova slouží jako ukázka toho, jak různě lze anglické souhlásky zapsat.

Symbol Slovíčka  
[ð] this, leather, father Anglické souhlásky - výslovnost 1
[θ] think, bath, thief Anglické souhlásky - výslovnost 2
[ʃ] sheep, passion, election Anglické souhlásky - výslovnost 3
[ʒ] measure, vision, azure Anglické souhlásky - výslovnost 4
[ʧ] cheese, Czech, nature Anglické souhlásky - výslovnost 5
[ʤ] manage, juice, lodge Anglické souhlásky - výslovnost 6
[ŋ] sing, bank, foreign Anglické souhlásky - výslovnost 7

Pozn.: [ð] a [θ] jsou specificky anglické zubné souhlásky, které se tvoří při kontaktu jazyka s horními zuby. Ostatní hlásky se vyskytují i v češtině, která pro ně má samostatná písmena (kromě hlásky [ŋ], která je pouze výslovnostní variantou hlásky [n] ve slovech lanko, Hanka): [ʃ] = š, [ʒ] = ž, [ʧ] = č, [ʤ] = dž (v tomto případě se jedná o spřežku).

 

Vowels ['vaʊəls]Anglické samohlásky - výslovnost

Systém anglických samohlásek je složitější. Neexistuje zde opozice krátké a dlouhé (např. a – á), ale některé samohlásky jsou pouze krátké a jiné pouze dlouhé (dlouhé jsou nejčastěji v přepisech označovány symbolem dvojtečky : (např. [uː]).

Symbol Slovíčka  
[iː] keep, read , niece, police Anglické samohlásky - výslovnost 1
[ɪ] bid, busy, pity, trip Anglické samohlásky - výslovnost 1
[ɛ] pet, election, bread, help Anglické samohlásky - výslovnost 1
[ɜː] bird, search, herd, word Anglické samohlásky - výslovnost 1
[æ] bad, man, cat, trap Anglické samohlásky - výslovnost 1
[ɑː] hard, dark, cast, barn Anglické samohlásky - výslovnost 1
[ɒ] pot, rock, cod, donkey Anglické samohlásky - výslovnost 1
[ɔː] caught, saw, board Anglické samohlásky - výslovnost 1
[ʊ] book, pull, rule, school Anglické samohlásky - výslovnost 1
[uː] root, shoe, move, brew Anglické samohlásky - výslovnost 1
[ʌ] cut, love, truck Anglické samohlásky - výslovnost 1
[ə] about, again, accuse, attack Anglické samohlásky - výslovnost 1

Pozn.: V americké angličtině se nevyslovuje [ɒ], ve slovech se místo něj vyslovuje velmi široké [ɑ].

 

Diphthongs ['dɪfθɒŋ] Anglické dvojhlásky - výslovnost

V angličtině se můžete setkat s dvojhláskami, které v češtině neuslyšíte. Jejich výslovnost se v americké a britské angličtině liší, jak můžete vidět v tabulce níže.

Symbol Slovíčka  
[eɪ] make, rain, reign, lane Anglické dvojhlásky - výslovnost 1
[aɪ] time, rhyme, line, smile Anglické dvojhlásky - výslovnost 1
[aʊ] house, owl, joule, shower Anglické dvojhlásky - výslovnost 1
[ɔɪ] boy, choice, foil, point Anglické dvojhlásky - výslovnost 1
BrE [əʊ]
AmE [oʊ]
goat, soul, row, smoke Anglické dvojhlásky - výslovnost 1
[ɪə] here, deer, clear, beer Anglické dvojhlásky - výslovnost 1
[ʊə] poor, cure, moor, cruel Anglické dvojhlásky - výslovnost 1
[eə] bear, tear, wear, fair Anglické dvojhlásky - výslovnost 1

Pozn.: Dvojhlásky [ɪə], [ʊə] a [] se v americké angličtině nevyslovují, protože se objevují ve slabikách končících souhláskou [r], která se v americké angličtině, na rozdíl od britské, vyslovuje. Slova jako here, poor a bear se v americké angličtině vysloví tak, jak je uvedeno v tabulce níže. Výslovnost slovíček si můžete poslechnout z nahrávek namluvených rodilým mluvčím.

Symbol Slovíčka  
[ir] here, deer, clear, beer Americké dvojhlásky - výslovnost 1
[ʊr] poor, cure, moor Americké dvojhlásky - výslovnost 1
[er] bear, tear, wear, fair Americké dvojhlásky - výslovnost 1

 

Kam dál?

Můžete se vrátit zpět na stránku s anglickou abecedou nebo se podívat na písničky a říkadla pro snažší zapamatování anglické abecedy.

Pokud vám zde nějaká důležitá informace schází, narazili jste na chybu nebo máte námět na vylepšení, tak nás neváhejte kontaktovat.

Líbí se vám to? Nenechávejte si to pro sebe a řekněte o tom svým přátelům na sociálních sítích. Děkujeme!