Návod ke studiu

Návod ke studiu

Angličtina bez biflování / Návod ke studiu
Abyste ve studiu postupovali co nejrychleji, doporučujeme dodržet následující postup:

Metoda Imitum

Seznamte se s metodou Imitum - pochopíte, proč je tak účinná, v čem je její kouzlo a jedinečnost.

Pochopení principu výuky

V kurzu nejdříve věnujte pozornost lekci Jak se učit, která vám metodu Imitum názorně ukáže a vysvětlí.

Výběr lekce

Vyberte si kteroukoliv lekci a u ní zůstaňte tak dlouho, než budete umět napodobit výslovnost rodilých mluvčích a zároveň rozumět textu (viz následující body).

Naposlouchání angličtiny

Poslouchejte nahrávky, třeba jako kulisu při jiných aktivitách, abyste si zvykli na hlasy rodilých mluvčích.

Tvorba slovní zásoby

Poslouchejte a sledujte text s doslovným překladem.

Podvědomé vstřebání gramatiky

Pokuste se pochopit situaci i význam vět. Zapojte svou fantazii a zkuste si danou situaci představit.

Naposlouchání správné výslovnosti

Poslouchejte, sledujte anglický text a opakujte věty podle rodilého mluvčího – nejdříve jen tak v duchu (hlas mluvčího vás bude navádět).

Procvičení výslovnosti

Jakmile získáte jistotu, začněte věty opakovat nahlas.

Pravidelné studium

Studujte alespoň 20 minut denně. Můžete nějaký den vynechat, ale za týden byste měli minimálně 4× angličtinu zapnout.

Přehledný návod

Můžete se také podívat na jednoduché grafické ztvárnění návodu, jak studovat jednu lekci.

Video: ukázka výuky angličtiny

poslouchejte audio nahrávky
sledujte anglický text
podívejte se na doslovný překlad

Tipy

Po každém studiu chvilku relaxujte.

Nemusíte za 20 minut zvládnout celou lekci, ale snažte se vždy pokračovat tam, kde jste předtím skončili.

Pod přehrávanými větami najdete Nastavení, kde si můžete zvolit např.:

  • jakého rodilého mluvčího chcete poslouchat
  • kolikrát se má věta opakovaně přehrát, než se přejde na větu následující
  • zda chcete vidět doslovný český překlad
  • zapnutí doprovodné melodie nebo ruchu