Angličtina - dny v týdnu

Anglické dny v týdnu (days of the week)

Angličtina bez biflování / Zajímavosti o angličtině / Dny v týdnu

Chcete se naučit, jak se řeknou dny v týdnu anglicky, a dozvědět se, jak tato slovíčka správně použít ve větě?

Při učení využijte přehlednou tabulku, kterou jsme pro vás připravili. Najdete v ní všechny dny v týdnu i jejich rozdělení na pracovní týden a víkend, stejně jako jejich výslovnost a zkratky, se kterými se běžně setkáte.

dny v týdnu části týdne dny fonetické přepisy nahrávky zkratky překlady
Klikni pro výslovnost days of the week Klikni pro výslovnost weekdays
/
Klikni pro výslovnost workweek
Klikni pro výslovnostMonday [ˈmʌndeɪ] Monday - americká angličtina - výslovnost Mon pondělí
Klikni pro výslovnostTuesday [ˈtjuːzdeɪ] Tuesday - americká angličtina - výslovnost Tue úterý
Klikni pro výslovnostWednesday [ˈwɛnzdeɪ] Wednesday - americká angličtina - výslovnost Wed středa
Klikni pro výslovnostThursday [ˈθəːzdeɪ] Thursday - americká angličtina - výslovnost Thu čtvrtek
Klikni pro výslovnostFriday [ˈfrʌɪdeɪ] Friday - americká angličtina - výslovnost Fri pátek
Klikni pro výslovnost weekend Klikni pro výslovnostSaturday [ˈsatədeɪ] Saturday - americká angličtina - výslovnost Sat sobota
Klikni pro výslovnostSunday [ˈsʌndeɪ] Sunday - americká angličtina - výslovnost Sun neděle

V angličtině se píší dny v týdnu, stejně jako měsíce roku, s velkým počátečním písmenem, a to i když jsou použity jako přídavné jméno (např. on Monday afternoon).

Každý z názvů obsahuje slovíčko day (den), které tu může být vyslovováno dvojím způsobem, jak v britské, tak i v americké angličtině. Je to buď [deɪ], nebo [di]. Výslovnost [deɪ] se preferuje, pokud je slovo zdůrazněno, nebo stojí na konci věty. Varianta [di] se vyslovuje ve spojeních s dalšími slovy (např. Tuesday morning).

Jen tak pro zajímavost: Názvy anglických dnů v týdnu jsou odvozeny z Latiny. Ve starověkém Římě získaly dny jména podle názvů planet, ke kterým se tehdy řadilo Slunce i Měsíc. Sunday je v překladu den Slunce (Sun’s day), Monday je den Měsíce (Moon’s Day) nebo Saturday den Saturnu (Saturn’s Day). Další dny mají svá jména podle planet Marsu (Tuesday), Merkuru (Wednesday), Jupiteru (Thursday) a Venuše (Friday).

Použití

Předložky

 • Názvy dnů se pojí s předložkou Klikni pro výslovnoston:
  ☛ Klikni pro výslovnostI do not go to school on Sunday.
  ☛ Klikni pro výslovnostSusan met her brother John on Wednesday.

 • Stejně tak se předložka Klikni pro výslovnoston používá i s podstatným jménem Klikni pro výslovnostweekdays (pracovní dny):
  ☛ Klikni pro výslovnostMy mother does not watch TV on weekdays.

 • Pokud chceme říci, že něco děláme o víkendu, použijeme podstatné jméno Klikni pro výslovnostweekend ve spojení s předložkou Klikni pro výslovnostat (BrE) nebo Klikni pro výslovnoston (AmE):
  ☛ Klikni pro výslovnostI went to see the film at the weekend.
  ☛ Klikni pro výslovnostNobody wants to work on weekends.


Části dne

 • Části dne (ráno, odpoledne, večer) se v angličtině pojí s předložkou Klikni pro výslovnostin (Klikni pro výslovnostin the morning, in the afternoon, in the evening). Pokud však přidáme k části dne i jeho název, změní se předložka Klikni pro výslovnostin na Klikni pro výslovnoston a vypadne člen:
  ☛ Klikni pro výslovnoston Monday in the morning → Klikni pro výslovnoston Monday morning
  ☛ Klikni pro výslovnostShe sometimes goes swimming on Thursday in the afternoon. → Klikni pro výslovnostShe sometimes goes swimming on Thursday afternoon.

 • Stejné pravidlo platí i u předložky Klikni pro výslovnostat (Klikni pro výslovnostat night) - zde ve významu "večer, nikoliv "noc":
  ☛ Klikni pro výslovnostI often go to the disco at night. → Klikni pro výslovnostI often go to the disco on Friday night.


Pravidelné opakování děje

 • Pokud se něco děje pravidelně v určitý den, používáme v angličtině množné číslo:
  ☛ Klikni pro výslovnoston Tuesdays (vždy v úterý), Klikni pro výslovnoston Sundays (o nedělích)
  ☛ Klikni pro výslovnostWe see each other on Wednesdays.

 • Pro pravidelné opakování děje můžeme též použít slovo Klikni pro výslovnostevery (každý), ale bez předložky Klikni pro výslovnoston:
  ☛ Klikni pro výslovnostevery Wednesday (každou středu), Klikni pro výslovnostevery Friday (každý pátek)
  ☛ Klikni pro výslovnostWe visit our grandparents on Sundays. → Klikni pro výslovnostWe visit our grandparents every Sunday.

Další zajímavosti:

 • V České republice je pravidlem, že týden začíná v pondělí. V anglicky mluvících zemích ale týden začíná nedělí. Ve Spojených státech je tomu tak vždycky, kdežto ve Velké Británii se můžete setkat s oběma možnostmi. Pondělí je prvním dnem pracovního týdne (Klikni pro výslovnostworkweek), kdežto neděle je první den křesťanského i židovského týdne.
 • Ve Francii v roce 1793 zrušili kvůli nově vzniklému revolučnímu kalendáři sedmidenní týden ve prospěch týdne desetidenního. Tento kalendář byl však zrušen o devět let později, když byla ve Francii obnovena římsko-katolická církev.
 • Neděle je pracovním dnem snad ve všech muslimských zemích a také v Izraeli. Naopak pátek byl vždy dnem pracovního volna. Nicméně víkendu ve čtvrtek a pátek se ale postupně vzdala většina arabských států. Např. Saúdská Arábie v roce 2014 přesunula víkendové dny na pátek a sobotu, aby se království sjednotilo s ostatními státy Perského zálivu.
 • V Austrálii má většina nákupních center otevřeno ve čtvrtek až do pozdních večerních hodin, protože čtvrtek je dnem, kdy většina Australanů dostává výplatu.
 • O pátku se říká, že je nešťastným dnem, když vyrážíte na cestu, ale dobrým dnem pro zasetí.


Kam dál?

Můžete se vrátit zpět na stránku, která se věnuje problematice určování času, nebo se podívat na měsíce anglicky, kde se s námi lehce naučíte anglické názvy měsíců, a to včetně správné výslovnosti.

Pokud vám zde nějaká důležitá informace schází, narazili jste na chybu nebo máte námět na vylepšení, tak nás neváhejte kontaktovat.

Líbí se vám to? Nenechávejte si to pro sebe a řekněte o tom svým přátelům na sociálních sítích. Děkujeme!