Princip metody Imitum

O metodě Imitum

Angličtina bez biflování / O metodě Imitum

Proč neumíte anglicky?

Nemám na to čas…

S metodou Imitum stačí studovat 20 minut denně.
Online kurz angličtiny můžete studovat kdykoliv a kdekoliv. Další typické výmluvy.
vyzkoušet Dívka při studiu angličtiny

Nemám na jazyky talent…

S metodou Imitum talent nepotřebujete.
Naučíte se anglicky stejně snadno, jako jste se naučili česky. Další typické výmluvy.
Vyzkoušet Dívka při studiu angličtiny

Nemám dobrou paměť na slovíčka…

Angličtina bez biflování je pro vás to pravé.
Metoda Imitum využívá logickou paměť, která se s věkem nezhoršuje. Další typické výmluvy.
Vyzkoušet Dívka při studiu angličtiny

Stydím se za svoji výslovnost…

Metoda Imitum má online kurzy pro samouky.
Při procvičování anglické výslovnosti můžete být sami doma. Další typické výmluvy.
Vyzkoušet Dívka při studiu angličtiny

Nevím o dobrém kurzu…

Angličtina bez biflování je vhodná pro všechny úrovně pokročilosti.
Jeden kurz metodou Imitum je přínosem pro začátečníky i pokročilé. Další typické výmluvy.
Vyzkoušet Dívka při studiu angličtiny
Děvče studující angličtinu

Metoda Imitum – učte se anglické fráze

Nejefektivnější způsob, jak se naučit anglický jazyk, je ten nejjednodušší. Stačí si uvědomit způsob, kterým se malé dítě učí svoji mateřštinu. Jednoduše poslouchá řeč dospělých a snaží se ji napodobovat. Takto jste se naučili česky a stejně se naučíte i anglicky.

Metodou Imitum se anglicky naučíte rozumět i plynně mluvit, a to bez jakéhokoliv biflování slovíček nebo gramatiky. Při klasickém biflování využíváte mechanickou paměť, která ale s věkem slábne. Při výuce metodou Imitum si slovíčka i gramatiku přirozeně zapamatujete v rámci anglických frází a vět. Využíváte u toho logickou paměť, která se věkem dokonce zlepšuje.

Jak funguje metoda Imitum?

Je to jednoduché!

Naučte se konečně anglicky rozumět, mluvit i myslet.

Jak studovat?

Metoda Imitum vás naučí anglicky rozumět, mluvit a hlavně myslet

Rozumět

se naučíte jen poslechem přirozené, rychlé angličtiny rodilých mluvčích s různou výslovností (sami zjistíte, že jinak mluví Angličanka a jinak lektor z USA).

Studovat můžete i pasivně. Pusťte si kurz Angličtina bez biflování třeba do sluchátek a na pozadí jiné činnosti si zatím naposlouchejte zvukovou stránku angličtiny.

Mluvit

se nejrychleji naučíte napodobováním rodilých mluvčích a důkladným procvičením vyslovovaného výrazu.

Jedině mluvením a trénováním se poměrně rychle dopracujete ke komunikativní angličtině.

Myslet

znamená používat angličtinu bez přemýšlení v češtině. Z toho vyplývá, že rozšířenou chybou u jiných metod jsou gramaticky správné české překlady.

Metoda Imitum má jen doslovné překlady a tím vás posune o stupeň výš.

Metoda Imitum

Anglická konverzace s doslovným překladem

Poslech angličtiny je nejrychlejším způsobem, jak se naučit anglicky mluvit. Angličtina bez biflování nabízí přirozené rozhovory na různá témata. Anglickou konverzaci doplňuje doslovný (slovníkový) překlad. Díky tomu, že u vět nejsou gramaticky správné české věty, ale pouze překlady slovíček, pochopíte, jak angličtina funguje. Postupně se naučíte v angličtině tvořit věty a myslet. Výuka připomíná zábavnou hru karaoke. To, co slyšíte, zároveň vidíte.

Tato alternativní mluvená angličtina vás lehce naučí nejen slovosled, slovní zásobu tvorbu otázek, ale třeba i použití nepravidelných sloves. To vše se zvládnete bez biflování, ale zato moderně, efektivně a názorně díky poslechu audio příběhů s anglickým textem a doslovnými titulky. Metoda Imitum je velmi jednoduchá a intenzivní formou vám přináší každodenní komunikaci s nejpoužívanější slovní zásobou.

Správná anglická výslovnost

Tato forma výuky je založena na poslechu a napodobování (Imitum z latinského imitatio = napodobení). Abyste se naučili jen správnou výslovnost anglických slov, jsou všechny dialogy namluveny pouze rodilými mluvčími z USA a Spojeného království. Když se naučíte rozumět americkému a britskému přízvuku, snadno pak porozumíte i jiným dialektům.

Jan Ámos Komenský
  • žádné biflování slovíček
  • při výuce jazyků hlavně poslouchat a napodobovat
  • nové informace vždy s něčím spojit (obrázek, zvuk, příběh)
Paul Pimsleur
  • když se dokážou děti jednoduše naučit jazyk bez znalosti gramatiky, dokážou to i dospělí
  • podle Pimsleura učí i americké organizace FBI a CIA
Georgi Lozanov
  • čím více smyslů vnímá informaci, tím lépe se zapamatuje
  • výsledkem jeho bádání je superlearning a metoda sugestopedie, kterou doporučuje UNESCO
Imitum - věda v praxi

Poslechová metoda Imitum v sobě spojuje poznatky z pedagogiky (J. A. Komenský), lingvistiky (Paul Pimsleur), psychologie a neurologie (Georgi Lozanov) s moderními multimediálními technologiemi.

Díky tomu naučí Imitum anglicky opravdu každého – bez ohledu na talent nebo časovou zaneprázdněnost. Stačí studovat každý den alespoň 20 minut a za rok se slušně domluvíte anglicky.

Interaktivní online kurzy angličtiny metodou Imitum můžete studovat na počítači kdykoliv a kdekoliv. Ovládání je velmi intuitivní a nepotřebujete mít žádné zvláštní znalosti internetu nebo počítače. Stačí si vybrat kurz a začít s poslechem úžasné angličtiny metodou Imitum.