Základní matematické výrazy

Základní matematické výrazy

Angličtina bez biflování / Zajímavosti o angličtině / Základní matematické výrazy

Ano, přemýšlíte správně, tady se vás přece nesnažíme naučit matematiku, tady se učí angličtina. Ale i když počítat už umíte, tak byste měli znát, jak se nazývají základní matematické operace a nejčastěji používaná znaménka v anglickém jazyce.

Operace sčítání

Sčítání (Klikni pro výslovnostAddition)

Sčítání je jednou ze základních matematických operací. Sčítáme dvě nebo více čísel (sčítance), kdy výsledkem je jedno číslo (součet). Mezi sčítanci zapisujeme znaménko
plus '+', před součtem je použito znaménko '='.

Anglický text Český překlad  
Klikni pro výslovnostAddition: 1 + 1 = 2 Sčítání: 1 a 1 je 2. Matematické výrazy - sčítání
Klikni pro výslovnostWe call this symbol +. Tomuto znaku říkáme 'plus'. Matematické výrazy - sčítání
Klikni pro výslovnostAnd we call this symbol =. A tomuto znaku říkáme 'rovná se'. Matematické výrazy - sčítání
Klikni pro výslovnost3 + 2 = 5 3 plus 2 je 5. Matematické výrazy - sčítání
Klikni pro výslovnost10 + 5 =? 10 + 5 = 15 Kolik je 10 a 5? 10 a 5 je 15. Matematické výrazy - sčítání
Klikni pro výslovnost6 + 4 =? 6 + 4 = 10 Kolik je 6 plus 4? 6 plus 4 rovná se 10. Matematické výrazy - sčítání
Klikni pro výslovnostDo you know what is 4 + 7? 4 + 7 = 11 Víš, kolik je 4 + 7? 4 + 7 = 11 Matematické výrazy - sčítání
Klikni pro výslovnostWhat is 3 + 1? 3 + 1 = 4 Kolik je 3 a 1? 3 a 1 jsou 4. Matematické výrazy - sčítání
Klikni pro výslovnostDoes 7 + 8 = 10? No! That's incorrect! 7 + 8 = 15! Je 7 + 8 = 10? Ne! To je špatně! 7 + 8 = 15! Matematické výrazy - sčítání
Klikni pro výslovnostDoes 2 + 2 = 5? No! That's incorrect! 2 + 2 = 4! Je 2 + 2 = 5? Ne! To je špatně! 2 + 2 = 4! Matematické výrazy - sčítání
Klikni pro výslovnostWhat is 53 + 12? 53 + 12 = 65 Kolik je 53 plus 12? 53 a 12 je 65. Matematické výrazy - sčítání
Klikni pro výslovnostWhat is 113 + 202? 113 + 202 = 315 Kolik je 113 a 202? 113 plus 202 = 315. Matematické výrazy - sčítání
Operace odčítání

Odčítání (Klikni pro výslovnostSubtraction)

Odčítání je opačnou operací s čísly ke sčítání. Od jednoho číla (menšenec) odečítáme druhé číslo (menšitel), výsledkem je potom rozdíl těchto čísel. Tuto operaci značíme znaménkem '-'.

Anglický text Český překlad  
Klikni pro výslovnostSubtraction: 10 – 5 = 5 Odčítání: 10 mínus 5 je 5. Matematické výrazy - odčítání
Klikni pro výslovnostWe call this symbol –. Tomuto znaku říkáme 'mínus'. Matematické výrazy - odčítání
Klikni pro výslovnostAnd we call this symbol =. A tomuto znaku říkáme 'rovná se'. Matematické výrazy - odčítání
Klikni pro výslovnost6 - 3 = 3 6 mínus 3 rovná se 3. Matematické výrazy - odčítání
Klikni pro výslovnost10 – 2 =? 10 - 2 = 8 Kolik je 10 mínus 2? 10 mínus 2 je 8. Matematické výrazy - odčítání
Klikni pro výslovnost4 – 3 =? 4 - 3 = 1 Kolik je 4 bez 3? 4 bez 3 je 1. Matematické výrazy - odčítání
Klikni pro výslovnostWhat is 6 – 4? 6 - 4 = 2 Kolik je 6 bez 4? 6 bez 4 je 2. Matematické výrazy - odčítání
Klikni pro výslovnostWhat is 12 – 6? 12 - 6 = 6 Kolik je 12 mínus 6? 12 mínus 6 je 6. Matematické výrazy - odčítání
Klikni pro výslovnostDoes 6 – 5 = 1? Yes! That's correct. 6 – 5 = 1! Je 6 - 5 = 1? Ano! To je správně. 6 - 5 = 1! Matematické výrazy - odčítání
Klikni pro výslovnostDoes 15 – 7 = 9? No! That's incorrect. 15 - 7 = 8! Je 15 - 7 = 9? Ne! To je špatně. 15 - 7 = 8! Matematické výrazy - odčítání
Klikni pro výslovnostWhat is 17 – 14? 17 - 14 = 3 Kolik je 17 mínus 14? 17 mínus 14 jsou 3. Matematické výrazy - odčítání
Klikni pro výslovnostWhat is 125 – 53? 125 - 53 = 72 Kolik je 125 mínus 53? 125 mínus 53 je 72. Matematické výrazy - odčítání
Operace násobení

Násobení (Klikni pro výslovnostMultiplication)

Další základní početní operací v aritmetice je násobení. Jedná se o opakované sčítání čísel. Čísla, která mezi sebou násobíme, se nazývají činitelé. Výsledkem je potom součin. Operace je značena znaménkem '·'.

Anglický text Český překlad  
Klikni pro výslovnostMultiplication or Times Násobení nebo krát Matematické výrazy - násobení
Klikni pro výslovnostWe call this symbol x or x. Tomuto znaku říkáme 'krát' nebo 'vynásobený'. Matematické výrazy - násobení
Klikni pro výslovnostAnd we call this symbol =. A tomuto znaku říkáme 'rovná se'. Matematické výrazy - násobení
Klikni pro výslovnost4 x 2 = 8 or 4 x 2 = 8 4 krát 2 rovná se 8 nebo 4 vynásobené 2 je 8. Matematické výrazy - násobení
Klikni pro výslovnostWhat is 4 x 4? 4 x 4 = 16 Kolik je 4 krát 4? 4 krát 4 je 16. Matematické výrazy - násobení
Klikni pro výslovnostWhat is 7 x 7? 7 x 7 = 49 Kolik je 7 krát 7? 7 krát 7 rovná se 49. Matematické výrazy - násobení
Klikni pro výslovnostWhat is 11 x 11? 11 x 11 = 121 Kolik je 11 krát 11? 11 krát 11 je 121. Matematické výrazy - násobení
Operace dělení

Dělení (Klikni pro výslovnostDivision)

Opačnou operací k násobení je dělení. Dělenec (čitatel ve zlomku) je dělen dělitelem (jmenovatel zlomku), výsledkem je podíl. Operace dělení se zapisuje do zlomku, lomítkem mezi čísly, dvojtečkou nebo znakem '÷'.

Anglický text Český překlad  
Klikni pro výslovnostDivision Dělení Matematické výrazy - dělení
Klikni pro výslovnostWe call this symbol /. Tomuto znaku říkáme 'děleno'. Matematické výrazy - dělení
Klikni pro výslovnostAnd we call this symbol =. A tomuto znaku říkáme 'rovná se'. Matematické výrazy - dělení
Klikni pro výslovnost12 / 6 = 2 12 děleno 6 rovná se 2. Matematické výrazy - dělení
Klikni pro výslovnost10 / 5 =? 10 / 5 = 2 Kolik je 10 děleno 5? 10 děleno 5 rovná se 2. Matematické výrazy - dělení
Klikni pro výslovnost12 / 3 =? 12 / 3 = 4 Kolik je 12 děleno 3? 12 děleno 3 jsou 4. Matematické výrazy - dělení
Klikni pro výslovnost100 / 2 =? 100 / 2 = 50 Kolik je 100 děleno 2? 100 děleno 2 je 50. Matematické výrazy - dělení
Klikni pro výslovnostWhat is 16 / 2? 16 / 2 = 8 Kolik je 16 děleno 2? 16 děleno 2 je 8. Matematické výrazy - dělení
Klikni pro výslovnostWhat is 18 / 3? 18 / 3 = 6 Kolik je 18 děleno 3? 18 děleno 3 rovná se 6. Matematické výrazy - dělení
Klikni pro výslovnostWhat is 81 / 9? 81 / 9 = 9 Kolik je 81 děleno 9? 81 děleno 9 je 9. Matematické výrazy - dělení

Poznámka: Všechny zvuky na této stránce jsou nahrány rodilou mluvčí ze Spojených států amerických.

Kam dál?

Můžete se vrátit zpět na rozcestník s anglickými číslovkami nebo se podívat na stránku anglické číslovky základní, díky které budete umět napočítat od nuly do milionu a navíc budete schopni jakékoliv číslo bez rozmyslu přečíst nebo zapsat.

Pokud vám zde nějaká důležitá informace schází, narazili jste na chybu nebo máte námět na vylepšení, tak nás neváhejte kontaktovat.

Líbí se vám to? Nenechávejte si to pro sebe a řekněte o tom svým přátelům na sociálních sítích. Děkujeme!