Angličtina bez biflování - anglická nepravidelná slovesa

Nepravidelná slovesa v angličtině

Angličtina bez biflování / Gramatika / Nepravidelná slovesa

Dělají vám problém nepravidelná slovesa? Angličtina jich obsahuje celou řadu. Nepravidelná slovesa jsou nedílnou součástí dobré znalosti anglického jazyka. „Pro život“ vám stačí základních 80 - 90 anglických nepravidelných sloves (v tabulce jsou vyznačena tučně).

Ostatní jsou méně často používána, ale také se vám mohou hodit. Níže je uvedena tabulka obsahující 208 anglických nepravidelných sloves, která jsou doplněna o fonetický přepis výslovnosti a český překlad.

Anglická nepravidelná slovesa s pravidelným tvarem

U některých anglických sloves jsou dvě nebo více možností. Jedná se o pravidelnýnepravidelný tvar. Domluvíte se s pravidelným tvarem, ale dobré je znát i ten nepravidelný. Jak se všechna tato slovíčka naučit? Zde se bohužel zřejmě neobejdete bez biflování, ale určitě vám pomůže, když si každé nové sloveso napíšete, použijete v ucelené větě a ještě si danou situaci představíte, abyste zapojili co nejvíce smyslů i vlastní představivost. Toto udělejte pro všechny tvary daného slovesa.

Tabulka anglických nepravidelných sloves s výslovností


Infinitiv
Infinitive
Minulý čas
Past tense
Minulé příčestí
Past participle
Překlad
Translation
abide
[əˈbaɪd]
abided / abode
[əˈbaɪdɪd / əˈbəʊd]
abided / abode
[əˈbaɪdɪd / əˈbəʊd]
trvat, setrvat, dodržet
alight
[əˈlaɪt]
alighted / alit
[əˈlaɪtɪd / əˈlɪt]
alighted / alit
[əˈlaɪtɪd / əˈlɪt]
sestoupit, přistát
arise
[əˈraɪz]
arose
[əˈrəʊz]
arisen
[əˈrɪzn]
povstat, vznikat
awake
[əˈweɪk]
awoke
[əˈwəʊk]
awoken
[əˈwəʊkn]
probudit (se), vzbudit (se)
Nepravidelná slovesa - výslovnost bebe
[bi:]
Nepravidelná slovesa - výslovnost was / werewas / were
[wɒz / wɜː]
Nepravidelná slovesa - výslovnost beenbeen
[biːn]
být
bear
[beə]
bore
[bɔː]
born / borne
[bɔːn]
nést; rodit, narozen
Nepravidelná slovesa - výslovnost beatbeat
[bi:t]
Nepravidelná slovesa - výslovnost beatbeat
[bi:t]
Nepravidelná slovesa - výslovnost beatenbeaten
[ˈbiːtn]
bít, tlouci
Nepravidelná slovesa - výslovnost becomebecome
[bɪˈkʌm]
Nepravidelná slovesa - výslovnost becamebecame
[bɪˈkeɪm]
Nepravidelná slovesa - výslovnost becomebecome
[bɪˈkʌm]
stát se
befall
[bɪˈfɔːl]
befell
[bi'fel]
befallen
[bɪˈfɔːln]
postihnout
beget
[bɪˈɡet]
begot
[bɪˈɡɒt]
begotten
[bɪˈɡɒtn]
zplodit
Nepravidelná slovesa - výslovnost beginbegin
[bɪˈɡɪn]
Nepravidelná slovesa - výslovnost beganbegan
[bɪˈɡæn]
Nepravidelná slovesa - výslovnost begunbegun
[bɪˈɡʌn]
začínat
behold
[bɪˈhəʊld]
beheld
[bɪˈheld]
beheld
[bɪˈheld]
spatřit, hledět na (kniž.)
bend
[bend]
bent
[bent]
bent
[bent]
ohýbat (se)
beseech
[bɪˈsiːtʃ]
beseeched / besought
[bɪˈsiːtʃəd / bɪˈsɔːt]
beseeched / besought
[bɪˈsiːtʃəd / bɪˈsɔːt]
zapřísahat, snažně prosit (kniž.)
beset
[bɪˈset]
beset
[bɪˈset]
beset
[bɪˈset]
trápit, sužovat, obklíčit
bet
[bet]
bet
[bet]
bet
[bet]
vsadit se
bid
[bɪd]
bid
[bɪd]
bid
[bɪd]
nabídnout cenu, přihodit v dražbě
bid
[bɪd]
bade
[bæd]
bid
[bɪd]
říct (dát sbohem)
bind
[baɪnd]
bound
[baʊnd]
bound
[baʊnd]
svázat
Nepravidelná slovesa - výslovnost bitebite
[baɪt]
Nepravidelná slovesa - výslovnost bitbit
[bɪt]
Nepravidelná slovesa - výslovnost bittenbitten
[ˈbɪtn]
kousat
bleed
[bli:d]
bled
[bled]
bled
[bled]
krvácet
bless
[bles]
blessed / blest
[blest / blest]
blessed / blest
[blest / blest]
požehnat, dát požehnání
Nepravidelná slovesa - výslovnost blowblow
[bləʊ]
Nepravidelná slovesa - výslovnost blewblew
[bluː]
Nepravidelná slovesa - výslovnost blownblown
[bləʊn]
vanout, foukat
Nepravidelná slovesa - výslovnost breakbreak
[breɪk]
Nepravidelná slovesa - výslovnost brokebroke
[brəʊk]
Nepravidelná slovesa - výslovnost brokenbroken
[ˈbrəʊkən]
lámat, rozbíjet
breed
[briːd]
bred
[bred]
bred
[bred]
pěstovat, plodit
Nepravidelná slovesa - výslovnost bringbring
[brɪŋ]
Nepravidelná slovesa - výslovnost broughtbrought
[brɔːt]
Nepravidelná slovesa - výslovnost broughtbrought
[brɔːt]
přinést
broadcast
[ˈbrɔːdkɑːst]
broadcast
[ˈbrɔːdkɑːst]
broadcast
[ˈbrɔːdkɑːst]
vysílat rozhlasem, televizí
Nepravidelná slovesa - výslovnost buildbuild
[bɪld]
Nepravidelná slovesa - výslovnost builtbuilt
[bɪlt]
Nepravidelná slovesa - výslovnost builtbuilt
[bɪlt]
stavět
Nepravidelná slovesa - výslovnost burnburn
[bɜːn]
Nepravidelná slovesa - výslovnost burned / burntburned / burnt
[bɜːnd / bɜːnt]
Nepravidelná slovesa - výslovnost burned / burntburned / burnt
[bɜːnd / bɜːnt]
hořet, pálit
burst
[bɜːst]
burst
[bɜːst]
burst
[bɜːst]
prasknout, puknout
bust
[bʌst]
busted / bust
[ˈbʌstɪd / bʌst]
busted / bust
[ˈbʌstɪd / bʌst]
rozbít, zabásnout, udělat razii
Nepravidelná slovesa - výslovnost buybuy
[baɪ]
Nepravidelná slovesa - výslovnost boughtbought
[bɔːt]
Nepravidelná slovesa - výslovnost boughtbought
[bɔːt]
koupit
Nepravidelná slovesa - výslovnost cancan
[kæn]
Nepravidelná slovesa - výslovnost couldcould
[kʊd]
Nepravidelná slovesa - výslovnost nemá příčestí minulénemá příčestí minulé
[není]
umět, moci
cast
[kɑːst]
cast
[kɑːst]
cast
[kɑːst]
vrhat, odlévat
Nepravidelná slovesa - výslovnost catchcatch
[kætʃ]
Nepravidelná slovesa - výslovnost caughtcaught
[kɔːt]
Nepravidelná slovesa - výslovnost caughtcaught
[kɔːt]
chytit
Nepravidelná slovesa - výslovnost choosechoose
[tʃuːz]
Nepravidelná slovesa - výslovnost chosechose
[tʃəʊz]
Nepravidelná slovesa - výslovnost chosenchosen
[ˈtʃəʊzən]
vybrat (si), zvolit (si)
clap
[klæp]
clapped
[klæpt]
clapped
[klæpt]
tleskat
cleave
[kliːv]
cleaved / cleft / clove
[kliːvd / kleft / kləʊv]
cleaved / cleft / clove
[kliːvd / kleft / kləʊv]
štěpit, štípat
cling
[klɪŋ]
clung
[klʌŋ]
clung
[klʌŋ]
držet se, přilnout
clothe
[kləʊð]
clothed / clad
[kləʊðd / klæd]
clothed / clad
[kləʊðd / klæd]
obléct se, šatit (někoho)
Nepravidelná slovesa - výslovnost comecome
[kʌm]
Nepravidelná slovesa - výslovnost camecame
[keɪm]
Nepravidelná slovesa - výslovnost comecome
[kʌm]
přijít
Nepravidelná slovesa - výslovnost costcost
[kɒst]
Nepravidelná slovesa - výslovnost costcost
[kɒst]
Nepravidelná slovesa - výslovnost costcost
[kɒst]
stát (cena)
creep
[kriːp]
crept
[krept]
crept
[krept]
lézt, plazit se
crow
[krəʊ]
crowed / crew
[krəʊd / kruː]
crowed / crew
[krəʊd / kruː]
kokrhat
Nepravidelná slovesa - výslovnost cutcut
[kʌt]
Nepravidelná slovesa - výslovnost cutcut
[kʌt]
Nepravidelná slovesa - výslovnost cutcut
[kʌt]
řezat, krájet, stříhat
deal
[diːl]
dealt
[delt]
dealt
[delt]
jednat, zabývat se
Nepravidelná slovesa - výslovnost digdig
[dɪɡ]
Nepravidelná slovesa - výslovnost dugdug
[dʌɡ]
Nepravidelná slovesa - výslovnost dugdug
[dʌɡ]
kopat
dive
[daɪv]
dived / dove
[daɪvd / doʊv]
dived
[daɪvd]
potápět se
Nepravidelná slovesa - výslovnost dodo
[du:]
Nepravidelná slovesa - výslovnost diddid
[dɪd]
Nepravidelná slovesa - výslovnost donedone
[dʌn]
dělat, konat
Nepravidelná slovesa - výslovnost drawdraw
[drɔː]
Nepravidelná slovesa - výslovnost drewdrew
[druː]
Nepravidelná slovesa - výslovnost drawndrawn
[drɔːn]
kreslit, táhnout
Nepravidelná slovesa - výslovnost dreamdream
[driːm]
Nepravidelná slovesa - výslovnost dreamed / dreamtdreamed / dreamt
[dremt / dri:md]
Nepravidelná slovesa - výslovnost dreamed / dreamtdreamed / dreamt
[dremt / dri:md]
snít
Nepravidelná slovesa - výslovnost drinkdrink
[drɪŋk]
Nepravidelná slovesa - výslovnost drankdrank
[dræŋk]
Nepravidelná slovesa - výslovnost drunkdrunk
[drʌŋk]
pít
Nepravidelná slovesa - výslovnost drivedrive
[draɪv]
Nepravidelná slovesa - výslovnost drovedrove
[drəʊv]
Nepravidelná slovesa - výslovnost drivendriven
[ˈdrɪvn]
řídit, hnát, jet
dwell
[dwel]
dwelled / dwelt
[dweld / dwelt]
dwelled / dwelt
[dweld / dwelt]
přebývat (kniž.), bydlet (kniž.); soustředit pozornost, zdržet se
Nepravidelná slovesa - výslovnost eateat
[iːt]
Nepravidelná slovesa - výslovnost ateate
[et / eɪt]
Nepravidelná slovesa - výslovnost eateneaten
[i:tn]
jíst
Nepravidelná slovesa - výslovnost fallfall
[fɔːl]
Nepravidelná slovesa - výslovnost fellfell
[fel]
Nepravidelná slovesa - výslovnost fallenfallen
[fɔːln]
padat
feed
[fi:d]
fed
[fed]
fed
[fed]
živit, krmit
Nepravidelná slovesa - výslovnost feelfeel
[fi:l]
Nepravidelná slovesa - výslovnost feltfelt
[felt]
Nepravidelná slovesa - výslovnost feltfelt
[felt]
cítit (se)
Nepravidelná slovesa - výslovnost fightfight
[faɪt]
Nepravidelná slovesa - výslovnost foughtfought
[fɔːt]
Nepravidelná slovesa - výslovnost foughtfought
[fɔːt]
bojovat
Nepravidelná slovesa - výslovnost findfind
[faɪnd]
Nepravidelná slovesa - výslovnost foundfound
[faʊnd]
Nepravidelná slovesa - výslovnost foundfound
[faʊnd]
najít, nalézt
fit
[fɪt]
fitted / fit
[ˈfɪtɪd / fɪt]
fitted / fit
[ˈfɪtɪd / fɪt]
pasovat (co kam), být akorát
flee
[fliː]
fled
[fled]
fled
[fled]
prchat
fling
[flɪŋ]
flung
[flʌŋ]
flung
[flʌŋ]
mrštit, házet
Nepravidelná slovesa - výslovnost flyfly
[flaɪ]
Nepravidelná slovesa - výslovnost flewflew
[fluː]
Nepravidelná slovesa - výslovnost flownflown
[fləʊn]
letět
forbid
[fəˈbɪd]
forbade
[fəˈbæd]
forbidden
[fəˈbɪdn]
zakázat
forecast
[ˈfɔːkɑːst]
forecast
[ˈfɔːkɑːst]
forecast
[ˈfɔːkɑːst]
před(po)vídat
foresee
[fɔːˈsiː]
foresaw
[fɔːˈsɔː]
foreseen
[fɔːˈsiːn]
předvídat
foretell
[fɔːˈtel]
foretold
[fɔːˈtəʊld]
foretold
[fɔːˈtəʊld]
předpovídat, věštit, prorokovat
Nepravidelná slovesa - výslovnost forgetforget
[fəˈɡet]
Nepravidelná slovesa - výslovnost forgotforgot
[fəˈɡɒt]
Nepravidelná slovesa - výslovnost forgottenforgotten
[fəˈɡɒtn]
zapomenout
forgive
[fəˈɡɪv]
forgave
[fəˈɡeɪv]
forgiven
[fəˈɡɪvn]
odpustit
forsake
[fəˈseɪk]
forsook
[fəˈsʊk]
forsaken
[fəˈseɪkən]
opustit
freeze
[friːz]
froze
[frəʊz]
frozen
[ˈfrəʊzən]
mrznout
frostbite
[ˈfrɒstbaɪt]
frostbit
[ˈfrɒstbɪt]
frostbitten
[ˈfrɒstbɪtn]
omrznout, namrznout
Nepravidelná slovesa - výslovnost getget
[ɡet]
Nepravidelná slovesa - výslovnost gotgot
[ɡɒt]
Nepravidelná slovesa - výslovnost got / gottengot / gotten
[ɡɒt / ɡɒtn]
dostat, obdržet
Nepravidelná slovesa - výslovnost givegive
[ɡɪv]
Nepravidelná slovesa - výslovnost gavegave
[geɪv]
Nepravidelná slovesa - výslovnost givengiven
[ɡɪvn]
dát
Nepravidelná slovesa - výslovnost gogo
[ɡəʊ]
Nepravidelná slovesa - výslovnost wentwent
[went]
Nepravidelná slovesa - výslovnost gonegone
[ɡɒn]
jít, jet
grind
[ɡraɪnd]
ground
[ɡraʊnd]
ground
[ɡraʊnd]
brousit, mlít
grip
[ɡrɪp]
gripped
[ɡrɪpt]
gripped
[ɡrɪp]
upoutat pozornost, zaujmout
Nepravidelná slovesa - výslovnost growgrow
[ɡrəʊ]
Nepravidelná slovesa - výslovnost grewgrew
[ɡruː]
Nepravidelná slovesa - výslovnost growngrown
[ɡrəʊn]
růst
handwrite
[ˈhændraɪt]
handwrote
[ˈhændrəʊt]
handwritten
[ˈhændrɪtn]
napsat ručně
hang
[hæŋ]
hung
[hʌŋ]
hung
[hʌŋ]
viset, pověsit
Nepravidelná slovesa - výslovnost havehave
[hæv]
Nepravidelná slovesa - výslovnost hadhad
[hæd]
Nepravidelná slovesa - výslovnost hadhad
[hæd]
mít, vlastnit
Nepravidelná slovesa - výslovnost hearhear
[hɪə]
Nepravidelná slovesa - výslovnost heardheard
[hɜːd]
Nepravidelná slovesa - výslovnost heardheard
[hɜːd]
slyšet
heave
[hiːv]
heaved / hove
[hiːvd / həʊv]
heaved / hove
[hiːvd / həʊv]
zvednout / zvracet, dávit se
hew
[hjuː]
hewed
[hjuːd]
hewed / hewn
[hjuːd / hjuːn]
tesat, kácet, štípat, vyřezávat
Nepravidelná slovesa - výslovnost hidehide
[haɪd]
Nepravidelná slovesa - výslovnost hidhid
[hɪd]
Nepravidelná slovesa - výslovnost hiddenhidden
[hɪdn]
skrývat se
Nepravidelná slovesa - výslovnost hithit
[hɪt]
Nepravidelná slovesa - výslovnost hithit
[hɪt]
Nepravidelná slovesa - výslovnost hithit
[hɪt]
udeřit, zasáhnout
Nepravidelná slovesa - výslovnost holdhold
[həʊld]
Nepravidelná slovesa - výslovnost heldheld
[held]
Nepravidelná slovesa - výslovnost heldheld
[held]
držet (se), uchopit
Nepravidelná slovesa - výslovnost hurthurt
[hɜːt]
Nepravidelná slovesa - výslovnost hurthurt
[hɜːt]
Nepravidelná slovesa - výslovnost hurthurt
[hɜːt]
ranit, ublížit; bolet
inlay
[ɪnˈleɪ]
inlaid
[ɪnˈleɪd]
inlaid
[ɪnˈleɪd]
vykládat dřevem
input
[ˈɪnpʊt]
inputted / input
[ˈɪnpʊtɪd / ˈɪnpʊt]
inputted / input
[ˈɪnpʊtɪd / ˈɪnpʊt]
vložit
interlay
[ɪntəˈleɪ]
interlaid
[ɪntəˈleɪd]
interlaid
[ɪntəˈleɪd]
proložit
Nepravidelná slovesa - výslovnost keepkeep
[kiːp]
Nepravidelná slovesa - výslovnost keptkept
[kept]
Nepravidelná slovesa - výslovnost keptkept
[kept]
držet; nechat, ponechat
kneel
[niːl]
kneeled / knelt
[ni:ld / nelt]
kneeled / knelt
[ni:ld / nelt]
klečet
knit
[nɪt]
knitted / knit
[nɪtɪd / nɪt]
knitted / knit
[nɪtɪd / nɪt]
plést, pevně spojit, stmelit
Nepravidelná slovesa - výslovnost knowknow
[nəʊ]
Nepravidelná slovesa - výslovnost knewknew
[njuː]
Nepravidelná slovesa - výslovnost knownknown
[nəʊn]
vědět, znát
Nepravidelná slovesa - výslovnost laylay
[leɪ]
Nepravidelná slovesa - výslovnost laidlaid
[leɪd]
Nepravidelná slovesa - výslovnost laidlaid
[leɪd]
položit
lead
[liːd]
led
[led]
led
[led]
vést
lean
[liːn]
leaned / leant
[li:nd / lent]
leaned / leant
[li:nd / lent]
vyklánět se, opírat se
leap
[li:p]
leaped / leapt
[li:pt / lept]
leaped / leapt
[li:pt / lept]
skákat
Nepravidelná slovesa - výslovnost learnlearn
[lɜːn]
Nepravidelná slovesa - výslovnost learned / learntlearned / learnt
[lɜːnd / lɜːnt]
Nepravidelná slovesa - výslovnost learned / learntlearned / learnt
[lɜːnd / lɜːnt]
učit se
Nepravidelná slovesa - výslovnost leaveleave
[liːv]
Nepravidelná slovesa - výslovnost leftleft
[left]
Nepravidelná slovesa - výslovnost leftleft
[left]
odjet, odejít, opustit
Nepravidelná slovesa - výslovnost lendlend
[lend]
Nepravidelná slovesa - výslovnost lentlent
[lent]
Nepravidelná slovesa - výslovnost lentlent
[lent]
půjčit
Nepravidelná slovesa - výslovnost letlet
[let]
Nepravidelná slovesa - výslovnost letlet
[let]
Nepravidelná slovesa - výslovnost letlet
[let]
nechat, dovolit
Nepravidelná slovesa - výslovnost lielie
[laɪ]
Nepravidelná slovesa - výslovnost laylay
[leɪ]
Nepravidelná slovesa - výslovnost lainlain
[leɪn]
ležet
Nepravidelná slovesa - výslovnost lightlight
[laɪt]
Nepravidelná slovesa - výslovnost lighted / litlighted / lit
[ˈlaɪtɪd / lɪt]
Nepravidelná slovesa - výslovnost lighted / litlighted / lit
[ˈlaɪtɪd / lɪt]
rozsvítit, zapálit
lose
[luːz]
lost
[lɒst]
lost
[lɒst]
ztratit, přijít o něco
Nepravidelná slovesa - výslovnost makemake
[meɪk]
Nepravidelná slovesa - výslovnost mademade
[meɪd]
Nepravidelná slovesa - výslovnost mademade
[meɪd]
dělat, vyrábět
may
[meɪ]
might
[maɪt]
nemá příčestí minulé
[není]
moci, smět
Nepravidelná slovesa - výslovnost meanmean
[miːn]
Nepravidelná slovesa - výslovnost meantmeant
[ment]
Nepravidelná slovesa - výslovnost meantmeant
[ment]
mínit, znamenat
Nepravidelná slovesa - výslovnost meetmeet
[miːt]
Nepravidelná slovesa - výslovnost metmet
[met]
Nepravidelná slovesa - výslovnost metmet
[met]
setkat se, seznámit se, potkat
mislead
[mɪsˈliːd]
misled
[mɪsˈled]
misled
[mɪsˈled]
oklamat
Nepravidelná slovesa - výslovnost mistakemistake
[mɪˈsteɪk]
Nepravidelná slovesa - výslovnost mistookmistook
[mɪˈstʊk]
Nepravidelná slovesa - výslovnost mistakenmistaken
[mɪˈsteɪkən]
mýlit se, splést si, poplést
misunderstand
[mɪsʌndəˈstænd]
misunderstood
[mɪsʌndəˈstʊd]
misunderstood
[mɪsʌndəˈstʊd]
nerozumět, neporozumět
mow
[məʊ]
mowed
[məʊd]
mowed / mown
[məʊd / məʊn]
sekat, kosit (trávu)
overcome
[ˌəʊvəˈkʌm]
overcame
[ˌəʊvəˈkeɪm]
overcome
[ˌəʊvəˈkʌm]
porazit, překonat
overdraw
[ˌəʊvəˈdrɔː]
overdrew
[ˌəʊvəˈdruː]
overdrawn
[ˌəʊvəˈdrɔːn]
přečerpat, přetáhnout
overhear
[ˌəʊvəˈhɪə]
overheard
[ˌəʊvəˈhɜːd]
overheard
[ˌəʊvəˈhɜːd]
zaslechnout
overtake
[ˌəʊvəˈteɪk]
overtook
[ˌəʊvəˈtʊk]
overtaken
[ˌəʊvəˈteɪkən]
předstihnout
overthrow
[ˌəʊvəˈθrəʊ]
overthrew
[ˌəʊvəˈθruː]
overthrown
[ˌəʊvəˈθrəʊn]
svrhnout
partake
[pɑːˈteɪk]
partook
[pɑːˈtʊk]
partaken
[pɑːˈteɪkən]
podílet
Nepravidelná slovesa - výslovnost paypay
[peɪ]
Nepravidelná slovesa - výslovnost paidpaid
[peɪd]
Nepravidelná slovesa - výslovnost paidpaid
[peɪd]
platit, zaplatit
pen
[pen]
penned
[pend]
penned
[pend]
psát perem, napsat
plead
[pliːd]
pleaded / pled
[ˈpliːdɪd / pled]
pleaded / pled
[ˈpliːdɪd / pled]
hájit se (před soudem), přiznat se, prosit, obhajovat, žadonit
preset
[priːˈset]
preset
[priːˈset]
preset
[priːˈset]
předvolit
prove
[pruːv]
proved
[pruːvd]
proved / proven
[pruːvd / ˈpruːvn]
prokázat, dokázat, ukázat se jako
Nepravidelná slovesa - výslovnost putput
[pʊt]
Nepravidelná slovesa - výslovnost putput
[pʊt]
Nepravidelná slovesa - výslovnost putput
[pʊt]
dát, položit (něco někam)
quit
[kwɪt]
quit
[kwɪt]
quit
[kwɪt]
odejít, ukončit co, nechat čeho
Nepravidelná slovesa - výslovnost readread
[riːd]
Nepravidelná slovesa - výslovnost readread
[red]
Nepravidelná slovesa - výslovnost readread
[red]
číst
rebuild
[ˌriːˈbɪld]
rebuilt
[ˌriːˈbɪlt]
rebuilt
[ˌriːˈbɪlt]
přestavět
retell
[ˌri'tel]
retold
[ˌri'təʊld]
retold
[ˌri'təʊld]
převyprávět
rid
[rɪd]
ridded / rid
[rɪdɪd / rɪd]
ridded / rid
[rɪdɪd / rɪd]
zbavit se
Nepravidelná slovesa - výslovnost rideride
[raɪd]
Nepravidelná slovesa - výslovnost roderode
[rəʊd]
Nepravidelná slovesa - výslovnost riddenridden
[rɪdn]
jet (na něčem)
Nepravidelná slovesa - výslovnost ringring
[rɪŋ]
Nepravidelná slovesa - výslovnost rangrang
[ræŋ]
Nepravidelná slovesa - výslovnost rungrung
[raŋ]
zvonit
Nepravidelná slovesa - výslovnost riserise
[raɪz]
Nepravidelná slovesa - výslovnost roserose
[rəʊz]
Nepravidelná slovesa - výslovnost risenrisen
[rɪzn]
vstávat, vstát, vycházet
Nepravidelná slovesa - výslovnost runrun
[rʌn]
Nepravidelná slovesa - výslovnost ranran
[ræn]
Nepravidelná slovesa - výslovnost runrun
[rʌn]
běžet
saw
[sɔː]
sawed
[sɔːd]
sawed / sawn
[sɔːd /sɔːn]
rozřezat, přeřezat pilou
Nepravidelná slovesa - výslovnost saysay
[seɪ]
Nepravidelná slovesa - výslovnost saidsaid
[sed]
Nepravidelná slovesa - výslovnost saidsaid
[sed]
říci
Nepravidelná slovesa - výslovnost seesee
[siː]
Nepravidelná slovesa - výslovnost sawsaw
[sɔː]
Nepravidelná slovesa - výslovnost seenseen
[siːn]
vidět
seek
[siːk]
sought
[sɔːt]
sought
[sɔːt]
hledat, snažit se
Nepravidelná slovesa - výslovnost sellsell
[sel]
Nepravidelná slovesa - výslovnost soldsold
[səʊld]
Nepravidelná slovesa - výslovnost soldsold
[səʊld]
prodat, prodávat
Nepravidelná slovesa - výslovnost sendsend
[send]
Nepravidelná slovesa - výslovnost sentsent
[sent]
Nepravidelná slovesa - výslovnost sentsent
[sent]
poslat
Nepravidelná slovesa - výslovnost setset
[set]
Nepravidelná slovesa - výslovnost setset
[set]
Nepravidelná slovesa - výslovnost setset
[set]
nastavit, umístit
sew
[səʊ]
sewed
[səʊd]
sewed / sewn
[səʊd / səʊn]
šít
shake
[ʃeɪk]
shook
[ʃʊk]
shaken
[ˈʃeɪkən]
třást
shall
[ʃæl]
should
[ʃʊd]
nemá příčestí minulé
[není]
muset, být povinen, pomocné sloveso
shave
[ʃeɪv]
shaved
[ʃeɪvd]
shaved / shaven
[ʃeɪvd / ʃeɪvn]
holit
shear
[ʃɪə]
sheared
[ʃɪəd]
sheared / shorn
[ʃɪəd / ʃɔːn]
stříhat, krájet, řezat vlnu
shed
[ʃed]
shed
[ʃed]
shed
[ʃed]
ronit (slzy), prolít (krev), shodit ze sebe, vysypat náklad, zbavit se
shine
[ʃaɪn]
shone
[ʃɒn]
shone
[ʃɒn]
svítit, zářit
shoe
[ʃuː]
shoed / shod
[ʃuːd / ʃɒd]
shoed / shod
[ʃuːd / ʃɒd]
obout, okovat
Nepravidelná slovesa - výslovnost shootshoot
[ʃuːt]
Nepravidelná slovesa - výslovnost shotshot
[ʃɒt]
Nepravidelná slovesa - výslovnost shotshot
[ʃɒt]
střílet
Nepravidelná slovesa - výslovnost showshow
[ʃəʊ]
Nepravidelná slovesa - výslovnost showedshowed
[ʃəʊd]
Nepravidelná slovesa - výslovnost shownshown
[ʃəʊn]
ukázat
shred
[ʃred]
shredded / shred
[ˈʃredɪd / ʃred]
shredded / shred
[ˈʃredɪd / ʃred]
trhat, roztrhat, rozřezat (na kousky), nastrouhat
shrink
[ʃrɪŋk]
shrank
[ʃræŋk]
shrunk
[ʃrʌŋk]
scvrknout se
Nepravidelná slovesa - výslovnost shutshut
[ʃʌt]
Nepravidelná slovesa - výslovnost shutshut
[ʃʌt]
Nepravidelná slovesa - výslovnost shutshut
[ʃʌt]
zavřít
Nepravidelná slovesa - výslovnost singsing
[siŋ]
Nepravidelná slovesa - výslovnost sangsang
[sæŋ]
Nepravidelná slovesa - výslovnost sungsung
[saŋ]
zpívat
sink
[sɪŋk]
sank
[sæŋk]
sunk
[saŋk]
potopit se, klesnout
Nepravidelná slovesa - výslovnost sitsit
[sɪt]
Nepravidelná slovesa - výslovnost satsat
[sæt]
Nepravidelná slovesa - výslovnost satsat
[sæt]
sedět
slay
[sleɪ]
slew
[sluː]
slain
[sleɪn]
zabít, zničit, vymýtit
Nepravidelná slovesa - výslovnost sleepsleep
[sliːp]
Nepravidelná slovesa - výslovnost sleptslept
[slept]
Nepravidelná slovesa - výslovnost sleptslept
[slept]
spát
slide
[slaɪd]
slid
[slɪd]
slid
[slɪd]
klouzat (se)
sling
[slɪŋ]
slung
[slʌŋ]
slung
[slʌŋ]
mrštit, (po)hodit, zavěsit
slink
[slɪŋk]
slunk
[slʌŋk]
slunk
[slʌŋk]
plížit se
slit
[slɪt]
slit
[slɪt]
slit
[slɪt]
rozříznout, rozpárat
Nepravidelná slovesa - výslovnost smellsmell
[smel]
Nepravidelná slovesa - výslovnost smelled / smeltsmelled / smelt
[smeld / smelt]
Nepravidelná slovesa - výslovnost smelled / smeltsmelled / smelt
[smeld / smelt]
čichat, vonět, páchnout
sneak
[sneɪk]
sneaked / snuck
[sneɪkt / snʌk]
sneaked / snuck
[sneɪkt / snʌk]
plížit se
sow
[səʊ]
sowed
[səʊd]
sowed / sown
[səʊd / səʊn]
sít, rozsévat
Nepravidelná slovesa - výslovnost speakspeak
[spiːk]
Nepravidelná slovesa - výslovnost spokespoke
[spəʊk]
Nepravidelná slovesa - výslovnost spokenspoken
[ˈspəʊkən]
mluvit
speed
[spiːd]
speedded / speed
[spedɪd / sped]
speedded / speed
[spedɪd / sped]
jet rychle, spěchat
Nepravidelná slovesa - výslovnost spellspell
[spel]
Nepravidelná slovesa - výslovnost spelled / speltspelled / spelt
[speld / spelt]
Nepravidelná slovesa - výslovnost spelled / speltspelled / spelt
[speld / spelt]
hláskovat
Nepravidelná slovesa - výslovnost spendspend
[spend]
Nepravidelná slovesa - výslovnost spentspent
[spent]
Nepravidelná slovesa - výslovnost spentspent
[spent]
strávit, utratit
spill
[spɪl]
spilled / spilt
[spɪld / spɪlt]
spilled / spilt
[spɪld / spɪlt]
rozlít
spin
[spɪn]
spun
[spʌn]
spun
[spʌn]
(o)točit (se), rotovat, motat se
spit
[spɪt]
spit / spat
[spɪt / spæt]
spit / spat
[spɪt / spæt]
plivat
split
[splɪt]
split
[splɪt]
split
[splɪt]
rozštípnout, rozdělit
spoil
[spoɪl]
spoiled / spoilt
[spoɪld / spoɪlt]
spoiled / spoilt
[spoɪld / spoɪlt]
zkazit, rozmazlit
spread
[spred]
spread
[spred]
spread
[spred]
(roz)prostřít, (roz)šířit
spring
[sprɪŋ]
sprang
[spræŋ]
sprung
[sprʌŋ]
vyskočit, vymrštit, pružit
Nepravidelná slovesa - výslovnost standstand
[stænd]
Nepravidelná slovesa - výslovnost stoodstood
[stʊd]
Nepravidelná slovesa - výslovnost stoodstood
[stʊd]
stát
Nepravidelná slovesa - výslovnost stealsteal
[stiːl]
Nepravidelná slovesa - výslovnost stolestole
[stəʊl]
Nepravidelná slovesa - výslovnost stolenstolen
[ˈstəʊlən]
krást
stick
[stɪk]
stuck
[stʌk]
stuck
[stʌk]
strčit (co kam), vězet (kde), (při)lepit se
sting
[stɪŋ]
stung
[stʌŋ]
stung
[stʌŋ]
bodnout (žihadlem), uštknout
stink
[stɪŋk]
stank
[stæŋk]
stunk
[stʌŋk]
zapáchat
strew
[stru:]
strewed
[stru:d]
strewed / strewn
[stru:d / stru:n]
posypat, rozházet (něco někde)
stride
[straɪd]
strode
[strəʊd]
stridden
[ˈstridən]
kráčet
strike
[straɪk]
struck
[strʌk]
struck
[strʌk]
stávkovat, zasáhnout, bít (hodiny)
string
[strɪŋ]
strung
[strʌŋ]
strung
[strʌŋ]
naladit (struny), seřadit
strip
[strɪp]
stripped / stript
[strɪpt]
stripped / stript
[strɪpt]
stáhnout
strive
[straɪv]
strove
[strəʊv]
striven
[ˈstrɪvn]
usilovat, snažit se
sublet
[ˌsʌbˈlet]
sublet
[ˌsʌbˈlet]
sublet
[ˌsʌbˈlet]
pronajmout najaté, dát do podnájmu, podpronajmout
sunburn
[ˈsʌnbɜːn]
sunburned / sunburnt
[ˈsʌnbɜːnd / ˈsʌnbɜːnt]
sunburned / sunburnt
[ˈsʌnbɜːnd / ˈsʌnbɜːnt]
spálit se (na slunci)
swear
[sweə]
swore
[swɔː]
sworn
[swɔːn]
přísahat, klít
sweat
[swet]
sweated / sweat
[ˈswetɪd / swet]
sweated / sweat
[ˈswetɪd / swet]
potit se, dřít
sweep
[swiːp]
swept
[swept]
swept
[swept]
zametat
swell
[swel]
swelled
[sweld]
swelled / swollen
[sweld / ˈswəʊlən]
otéci, nafouknout se
Nepravidelná slovesa - výslovnost swimswim
[swɪm]
Nepravidelná slovesa - výslovnost swamswam
[swæm]
Nepravidelná slovesa - výslovnost swumswum
[swʌm]
plavat
swing
[swɪŋ]
swung
[swʌŋ]
swung
[swʌŋ]
houpat se
Nepravidelná slovesa - výslovnost taketake
[teɪk]
Nepravidelná slovesa - výslovnost tooktook
[tʊk]
Nepravidelná slovesa - výslovnost takentaken
[ˈteɪkən]
vzít, brát
Nepravidelná slovesa - výslovnost teachteach
[tiːtʃ]
Nepravidelná slovesa - výslovnost taughttaught
[tɔːt]
Nepravidelná slovesa - výslovnost taughttaught
[tɔːt]
učit, vyučovat
tear
[tɛə]
tore
[tɔː]
torn
[tɔːn]
trhat
telecast
[ˈtelɪkɑːst]
telecast
[ˈtelɪkɑːst]
telecast
[ˈtelɪkɑːst]
vysílat v televizi
Nepravidelná slovesa - výslovnost telltell
[tel]
Nepravidelná slovesa - výslovnost toldtold
[təʊld]
Nepravidelná slovesa - výslovnost toldtold
[təʊld]
říci, vyprávět
Nepravidelná slovesa - výslovnost thinkthink
[θɪŋk]
Nepravidelná slovesa - výslovnost thoughtthought
[θɔːt]
Nepravidelná slovesa - výslovnost thoughtthought
[θɔːt]
myslet
thrive
[θraɪv]
thrived / throve
[θraɪvd / θrəʊv]
thrived / throve
[θraɪvd / θrəʊv]
prospívat, prosperovat
Nepravidelná slovesa - výslovnost throwthrow
[θrəʊ]
Nepravidelná slovesa - výslovnost threwthrew
[θruː]
Nepravidelná slovesa - výslovnost thrownthrown
[θrəʊn]
házet, hodit
thrust
[θrʌst]
thrust
[θrʌst]
thrust
[θrʌst]
vstrčit, vrazit
tread
[tred]
trod
[trɒd]
trod / trodden
[trɒd / trɒdn]
našlapovat, kráčet
undergo
[ˌʌndəˈgoʊ]
underwent
[ˌʌndəˈwent]
undergone
[ˌʌndəˈɡɒn]
podstoupit
Nepravidelná slovesa - výslovnost understandunderstand
[ˌʌndəˈstænd]
Nepravidelná slovesa - výslovnost understoodunderstood
[ˌʌndəˈstʊd]
Nepravidelná slovesa - výslovnost understoodunderstood
[ˌʌndəˈstʊd]
rozumět
undertake
[ˌʌndəˈteɪk]
undertook
[ˌʌndəˈtʊk]
undertaken
[ˌʌndəˈteɪkən]
podniknout
uphold
[ˌʌpˈhəʊld]
upheld
[ˌʌpˈheld]
upheld
[ˌʌpˈheld]
podporovat
upset
[ˌʌpˈset]
upset
[ˌʌpˈset]
upset
[ˌʌpˈset]
rozčílit, rozrušit, zneklidnit, naštvat
Nepravidelná slovesa - výslovnost wake (up)wake (up)
[weɪk]
Nepravidelná slovesa - výslovnost woke (up)woke (up)
[wəʊk]
Nepravidelná slovesa - výslovnost woken (up)woken (up)
[ˈwəʊkən]
vzbudit (se), budit
Nepravidelná slovesa - výslovnost wearwear
[weə]
Nepravidelná slovesa - výslovnost worewore
[wɔː]
Nepravidelná slovesa - výslovnost wornworn
[wɔːn]
nosit (na sobě)
weave
[wiːv]
wove
[wəʊv]
woven
[ˈwəʊvən]
tkát
wed
[wed]
wedded / wed
[ˈwedɪd / wed]
wedded / wed
[ˈwedɪd / wed]
provdat se, uzavřít sňatek
weep
[wiːp]
wept
[wept]
wept
[wept]
plakat
wet
[wet]
wetted / wet
[ˈwetɪd / wet]
wetted / wet
[ˈwetɪd / wet]
namočit, navlhčit, holdovat pití
win
[wɪn]
won
[wʌn]
won
[wʌn]
vyhrát, zvítězit
wind
[waɪnd]
wound
[waʊnd]
wound
[waʊnd]
vinout, navíjet
withdraw
[wɪðˈdrɔː]
withdrew
[wɪðˈdruː]
withdrawn
[wɪðˈdrɔːn]
vybrat peníze, ustoupit, odvolat, vzít nazpátek
withhold
[wɪðˈhəʊld]
withheld
[wɪðˈheld]
withheld
[wɪðˈheld]
odmítnout
withstand
[wɪðˈstænd]
withstood
[wɪðˈstʊd]
withstood
[wɪðˈstʊd]
odolat
wring
[rɪŋ]
wrung
[rʌŋ]
wrung
[rʌŋ]
ždímat
Nepravidelná slovesa - výslovnost writewrite
[raɪt]
Nepravidelná slovesa - výslovnost wrotewrote
[rəʊt]
Nepravidelná slovesa - výslovnost writtenwritten
[rɪtn]
psát, napsat

Poznámka: Slovesa s výslovností jsou ta slovesa, která jsou součástí kurzů Angličtina bez biflování.

Chcete zdarma eBook Anglická nepravidelná slovesa jako dárek? Využijte tento odkaz k jeho stažení.

Kam dál?

Můžete se vrátit zpět na stránku s anglickou gramatikou nebo se rovnou podívat na nejpoužívanější slovíčka v angličtině, kde se dozvíte, která anglická slovíčka se nejvíce používají v kategoriích Barvy, Bydlení, Jídlo a další.

Chcete se otestovat? Vyzkoušejte speciální test Irregular Verbs 1, případně další testy na nepravidelná slovesa z naší nabídky: Nepravidelná slovesa 1 nebo Nepravidelná slovesa 2.

Pokud vám zde nějaká důležitá informace schází, narazili jste na chybu nebo máte námět na vylepšení, tak nás neváhejte kontaktovat.

Líbí se vám to? Nenechávejte si to pro sebe a řekněte o tom i svým přátelům. Děkujeme!