Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Politický systém Spojeného království Velké Británie a Severního Irska

Angličtina bez biflování / Anglicky mluvící země / Politický systém Spojeného království Velké Británie a Severního Irska

Spojené království je unitární demokratický stát. To znamená, že je řízen reprezentanty lidu a parlamentem. Přesto je však hlavou státu král nebo královna. V současnosti je to královna Alžběta II. Klikni pro výslovnost(Queen Elizabeth II.). Tento fakt činí politický systém Spojeného království parlamentní demokracií Klikni pro výslovnost (parliamentary democracy) podřízenou konstituční monarchii Klikni pro výslovnost(constitutional monarchy).

Britská vláda


Klikni pro výslovnost (the British Government)

Moc výkonná je realizována Britskou vládou, v jejímž čele stojí premiérka Klikni pro výslovnost (prime minister) Theresa May. Ta má navíc pravomoc vybrat všechny zbývající ministry. Každý z nich však musí patřit do Dolní Sněmovny Klikni pro výslovnost(House of Commons) nebo do Sněmovny lordů Klikni pro výslovnost(House of Lords). Někteří zodpovídají pouze za agendy na území Anglie, jiní zase spravují dané ministerstvo i pro Skotsko, Wales a Severní Irsko.

Zákonodárná moc


Klikni pro výslovnost (legislative power)

Na rozdíl od ČR má Spojené království ústavu založenou zejména na zvykovém právu a nemá svou psanou podobu.

Nejvyšším zákonodárným orgánem je dvoukomorový Parlament Spojeného království Klikni pro výslovnost (two-chambered Parliament of the United Kingdom). Jeho čelním představitelem je panovník Klikni pro výslovnost(head of state) a sídlí ve Westminsterském paláci Klikni pro výslovnost(Palace of Westminster).

První částí parlamentu je Sněmovna lordů, což je jeho horní komora Klikni pro výslovnost (upper house). Všech 800 členů musí být jmenováno a nemohou být ve více částech zároveň. Jednou skupinou tvořící parlament jsou zástupci Anglikánské církve, zejména biskupové. Další skupina je označována jako tzv. peerové a jsou to světští členové, kde jich několik má své křeslo na doživotí a 92 z nich má speciální členství s možností postoupení dědicům.

Dolní komora Klikni pro výslovnost(lower house) tvoří druhou část parlamentu. Tento orgán je demokraticky volený a má celkem 650 členů (poslanců). Ti jsou voleni v jednomandátových volebních obvodech systémem relativní většiny a uskutečňují se vždy poté, co panovník parlament rozpustí. Každý poslanec reprezentuje jeden volební obvod. Jejich hranice jsou revidovány čtyřmi nezávislými hraničními komisemi.

Královna Alžběta II.

Královna Alžběta II.

westminsterský palác

Westminsterský palác v Londýně

znak spojeného království

Znak Spojeného Království

Kam dál?

Můžete se vrátit na stránku s dalšími anglicky mluvícími zeměmi nebo se rovnou podívat na Velkou Británii, kde najdete zajímavé informace o historii, geografii a politickém uspořádání této ostrovní země.

Pokud vám zde nějaká důležitá informace schází, narazili jste na chybu nebo máte námět na vylepšení, tak nás neváhejte kontaktovat.

Líbí se vám to? Nenechávejte si to pro sebe a řekněte o tom i svým přátelům. Děkujeme!