Světový den vody (World Water Day)

Angličtina bez biflování / Zajímavosti o angličtině / Světový den vody

Světový den vody se oslavuje vždy 22. března již od roku 1993. Organizace spojených národů (UN) doporučila vyhlášení mezinárodního dne za účelem zdůraznění důležitosti a významu sladkých vod a šetrného zacházení s nimi v roce 1992 na své konferenci United Nations Conference on Environment and Development (UNCED) v Rio de Janeiro.

 • ☛ Klikni pro výslovnostWorld Water Day, on 22 March every year, is about focusing attention on the importance of freshwater and advocating for the sustainable management of freshwater resources. Světový den vody, každoročně 22. března, je o zaměření pozornosti na důležitost sladké vody a diskusi za udržitelné hospodaření se sladkovodními zdroji.

Světový den vody | World Water Day

Důvodem je skutečnost, že na světě více jak miliarda lidí trpí nedostatkem pitné vody, nemá přístup k vodě. Propagace agentur UN a nevládních organizací věnujících se problémům spojeným s vodou, mezi nichž patří např. UNESCO, UNICEF a UNISDR je zaměřena na čistotu a ochranu vod a jejich šetření. Kromě toho je každým rokem zpracováváno určité specifické téma.

Oficiální přehled témat a kampaní Světového dne vody

 • Klikni pro výslovnost2020: Climate Change změna klimatu
 • Klikni pro výslovnost2019: Leaving No One Behind (Human Rights and Refugees) nikoho nenechat ve štichu
 • Klikni pro výslovnost2018: Nature for Water příroda pro vodu
 • Klikni pro výslovnost2017: Wastewater odpadní voda
 • Klikni pro výslovnost2016: Water and Jobs voda a pracovní místa
 • Klikni pro výslovnost2015: Water and Sustainable Development voda a udržitelný rozvoj
 • Klikni pro výslovnost2014: Water and Energy voda a energie
 • Klikni pro výslovnost2013: Water Cooperation vodní spolupráce
 • Klikni pro výslovnost2012: Water and Food Security voda pro bezpečí potravin
 • Klikni pro výslovnost2011: Water for Cities voda pro města
 • Klikni pro výslovnost2010: Water Quality kvalita vody
 • Klikni pro výslovnost2009: Transboundary Waters přeshraniční vody
 • Klikni pro výslovnost2008: International Year of Sanitation Mezinárodní rok kanalizace
 • Klikni pro výslovnost2007: Water Scarcity nedostatek vody
 • Klikni pro výslovnost2006: Water and Culture voda a kultura
 • Klikni pro výslovnost2005: Water for Life 2005-2015 voda pro život 2005-2015
 • Klikni pro výslovnost2004: Water and Disasters voda a katastrofy
 • Klikni pro výslovnost2003: Water for the Future voda pro budoucnost
 • Klikni pro výslovnost2002: Water for Development voda pro rozvoj
 • Klikni pro výslovnost2001: Water for Health, Taking Charge voda pro zdraví, převzetí kontroly
 • Klikni pro výslovnost2000: Water for the 21st Century voda pro 21. století
 • Klikni pro výslovnost1999: Everyone lives downstream Každý žije po proudu
 • Klikni pro výslovnost1998: Groundwater, the invisible resource podzemní vody, neviditelný zdroj
 • Klikni pro výslovnost1997: The World’s Water, Is There Enough? Voda světa, je jí dostatek?
 • Klikni pro výslovnost1996: Water for Thirsty Cities voda pro žíznivá města
 • Klikni pro výslovnost1995: Women and Water ženy a voda
 • Klikni pro výslovnost1994: Caring for Water Resources is Everybody’s Business Péče o vodní zdroje je věcí každého

Kam dál?

Můžete se vrátit zpět na praktický rozcestník Zajímavosti o angličtině.

Pokud vám zde nějaká důležitá informace schází, narazili jste na chybu nebo máte námět na vylepšení, tak nás neváhejte kontaktovat.

Líbí se vám to? Nenechávejte si to pro sebe a řekněte o tom i svým přátelům. Děkujeme!