Den svatého Patrika

Vše o Dni svatého Patrika ☘️

Angličtina bez biflování / Významné dny / Den svatého Patrika (Saint Patrick's Day)
 • Klikni pro výslovnostSt Patrick's Day is celebrated annually on March 17 in honour of the patron saint of Ireland. Den svatého Patrika se slaví každoročně 17. března na počest svatého patrona Irska.

 • Saint Patrick's Day = St. Patrick's Day = St. Pat’s = St. Paddy’s Day (Paddy je odvozeno z irského Pádraig)

 • ☛ ☘️ Klikni pro výslovnostShamrock (three-leafed) trojlístek

Každý rok 17. března slaví Irové (Klikni pro výslovnostIrish people) Den svatého Patrika (Klikni pro výslovnostSaint Patrick's Day, irsky Lá 'le Pádraig nebo Lá Fhéile Pádraig), patrona Irska☘️

Původně náboženský svátek (Klikni pro výslovnosta religious holiday) uctívající patrona Irska, dal za vznik stále populárnější a rozšířenější tradici, která se dá nyní označovat za mezinárodní festival oslavující irskou kulturu (Klikni pro výslovnostan international festival celebrating Irish culture)☘️

Den svatého Patrika

Den svatého Patrika se slaví nejen v Irsku, ale také ve Velké Británii, v Austrálii, na Novém Zélandu a v Severní Americe. V posledních letech se však tyto slavnosti dostávají i do mnohých dalších evropských zemích.

Pokud Den svatého Patrika připadá na víkend, pak se svátek např. v Irsku a Severním Irsku přesouvá na nejbližší pondělí (Klikni pro výslovnostIf 17 March falls on a weekend, the following Monday will be a holiday in both countries.)☘️

 • Klikni pro výslovnostThe island of Montserrat, known as "Emerald Island of the Caribbean" is the only place in the world apart from the Republic of Ireland, Northern Ireland and the Canadian province of Newfoundland and Labrador in which St Patrick's Day is a public holiday. Ostrov Montserrat, známý jako "Smaragdový ostrov Karibiku" je jediným místem na světě kromě Irské republiky, Severního Irska a kanadské provincie Newfoundland a Labrador, kde je Svátek sv. Patrika dnem volna.

Zpět ke kořenům

Vrátíme-li se k původu, tak Irové udržují tento den jako náboženský svátek po více než 1000 let☘️ Den svatého Patrika připadá na 17. března, což by mělo být datum smrti misionáře Patrika v roce 461 našeho letopočtu (Klikni pro výslovnostis said to be the date of his death in 461 AD)☘️

Kdo byl svatý Patrik?

Svatý Patrik (Klikni pro výslovnostSaint Patrick nebo Klikni pro výslovnostSt. Patrick) ve skutečnosti nepocházel z Irska (Klikni pro výslovnostin fact, wasn’t Irish)☘️ Byl to v 5. století římsko-britský křesťanský misionář a biskup v Irsku (Klikni pro výslovnostmissionary and bishop in Ireland)☘️ Traduje se, že Patrik byl v šestnácti letech unesen otrokáři do Irska, odtamtud však po šesti letech uprchl domů. Poté se stal mnichem, aby se vrátil do Irska a převedl pohany na křesťanství ( Klikni pro výslovnostto convert the Pagans to Christianity)☘️

Historie svátku Dne svatého Patrika

Kdy se festival začal slavit?

Poprvé se oslavy svatého Patrika uskutečnily dne 17. března 1996☘️ V roce 1997 se z toho stala třídenní akce (Klikni pro výslovnostit became a three-day event)☘️

Minulý festival v Dublinu trval pět dní, kde bylo okolo 1 milionu návštěvníků, kteří se zúčastnili slavností, které zahrnovaly koncerty, venkovní divadelní představení a ohňostroje (Klikni pro výslovnostconcerts, outdoor theatre performances, and fireworks)☘️ Mnoho dalších měst a vesnic v Irsku pořádalo jejich vlastní přehlídky a festivaly (Klikni pro výslovnostparades and festivals)☘️

Proč zelená?

Modrá byla první barva spojená (Klikni pro výslovnostwas the first colour associated) se Dnem svatého Patrika, ale to se změnilo v 17. století☘️ Zelená je jedna ze tří barev v trojbarevné vlajce Irska (Klikni pro výslovnostIreland’s tri-color flag) a byla použita na vlajkách několika revolučních skupin v celé historii Irska☘️

Proč je trojlístek spojován se Dnem svatého Patrika?

Podle legend používal svatý Patrik trojlístek jako metaforu pro Svatou trojici☘️ Každý z lístků měl představovat Otce, Syna a Ducha svatého (Klikni pro výslovnosta metaphor for the Christian Holy Trinity of the father, the son and the holy spirit)☘️


Slovní zásoba spojená se Dnem svatého Patrika


 • Klikni pro výslovnostChristianity křesťasnství
 • Klikni pro výslovnostSaint (St.) svatý
 • Klikni pro výslovnostlegend legenda
 • Klikni pro výslovnostmythology mytologie, pověry
 • Klikni pro výslovnostpriest kněz
 • Klikni pro výslovnostIrish irský
 • Klikni pro výslovnostwear green nosit zelenou, chodit v  zeleném
 • Klikni pro výslovnostpagan pohan
 • Klikni pro výslovnostbanish of  the snakes vyhoštění hadů
 • Klikni pro výslovnostreligion náboženství
 • Klikni pro výslovnostcelebrate slavit
 • Klikni pro výslovnostHoly Trinity Nejsvatější trojice
 • Klikni pro výslovnostcustom zvyk(lost)
 • Klikni pro výslovnostanniversary výročí
 • Klikni pro výslovnostshamrock trojlístek
 • Klikni pro výslovnostfour-leaved clover čtyřlístek
 • Klikni pro výslovnostHappy Saint Paddy’s Day! Šťastný Den svatého Patrika!
 • Klikni pro výslovnostget pinched dostat štípanec
 • Klikni pro výslovnostcorned beef and cabbage slanina se zelím

Irská přísloví nebo přání spojená se Dnem svatého Patrika

Některá irská přísloví (Klikni pro výslovnostproverbs) spojená s oslavami Klikni pro výslovnostSt Patrick’s Day:

Přísloví v angličtině Význam v češtině
Klikni pro výslovnostA drink precedes a story. Nápoj předchází příběh.
Klikni pro výslovnostA friend’s eye is a good mirror. Oko přítele je dobrým zrcadlem.
Klikni pro výslovnostAge is honorable and youth is noble. Stáří je ctihodné a mládí je ušlechtilé.
Klikni pro výslovnostGood as drink is, it ends in thirst. Na pití je dobré, že končí žízní.
Klikni pro výslovnostIt is better to exist unknown to the law. Je lepší býti neznámým před zákonem.
Klikni pro výslovnostIt is sweet to drink but bitter to pay for. Je sladké píti, ale hořké zaplatiti.
Klikni pro výslovnostMay your pockets be heavy and your heart be light. May good luck pursue you each morning and night. Ať jsou tvé kapsy těžké a v srdci lehkost máš. Nechť tě štěstí provází každým ránem i večerem.

Kam dál?

Můžete se vrátit zpět na stránku s dalšími svátky a významnými dny nebo se podívat na nejbližší svátek v kalendáři, kterým jsou pravděpodobně Velikonoce.

Pokud vám zde nějaká důležitá informace schází, narazili jste na chybu nebo máte námět na vylepšení, tak nás neváhejte kontaktovat.

Líbí se vám to? Nenechávejte si to pro sebe a řekněte o tom i svým přátelům. Děkujeme!