Angličtina pro děti - návod ke studiu

Jak funguje výuka angličtiny pro děti

Angličtina bez biflování / Angličtina pro děti / Návod ke studiu

Angličtina pro děti - návod ke studiu

Metoda Imitum

Seznamte se pořádně s metodou Imitum.

Pochopení principu výuky

Pak si s vaším potomkem prostudujte úvodní lekci, která vám vysvětlí, jak angličtinu metodou Imitum studovat.

Naposlouchání angličtiny

Při studiu je dobré nejdříve poslouchat text na pozadí, aby si vaše dítě zvyklo na hlasy rodilých mluvčích.

Tvorba slovní zásoby

Potom by mělo poslouchat větu, číst ji přitom na monitoru a zkusit rozeznat jednotlivá slova.

Porozumění obsahu

Dokud větám nerozumí, mělo by zůstat jen u poslechu.

Naposlouchání správné výslovnosti

Nejdříve je dobré rodilého mluvčího napodobovat jen v duchu.

Procvičení výslovnosti

Nakonec ať věty opakuje nahlas a opravuje se podle rodilého mluvčího.

Pravidelné studium

Studiu se věnujte alespoň 20 minut denně. Každodenní studium má největší účinek.

Odpočinek pro paměť

Po studiu nechte dítě alespoň chvíli relaxovat.

Online angličtina pro malé samouky

Individuální výuka, která pomůže vaše dítě
anglicky rozmluvit.
Jak studovat?

Tipy

Po každém studiu dítěti dopřejte alespoň chvíli odpočinku.

Není nutné za 20 minut zvládnout celou lekci, ale snažte se vždy pokračovat tam, kde jste předtím skončili.

Pod přehrávanými větami najdete Nastavení, kde si můžete zvolit např.:

  • kolikrát se má věta opakovaně přehrát, než se přejde na větu následující
  • zda chcete vidět doslovný či významový český překlad
  • zapnutí doprovodné melodie nebo ruchu