Politický systém České republiky

Politický systém České republiky

Angličtina bez biflování / Maturitní otázky z angličtiny / Politický systém České republiky

Česká republika je unitární stát, zastupitelská demokracie a parlamentní republika s vícestranickým systémem. Výkonná moc náleží prezidentovi a vládě, v jejímž čele stojí premiér. Zákonodárnou moc tvoří dvoukomorový parlament. Soudní moc je realizována čtyř článkovou soudní soustavou a Ústavním soudem.

Výkonná moc (Klikni pro výslovnostExecutive branch)

Vláda (Klikni pro výslovnostGovernment)

Vláda je tvořena předsedou vlády (Klikni pro výslovnostPrime Minister), místopředsedy vlády a ministry (Klikni pro výslovnostministers). Vláda je odpovědná (Klikni pro výslovnostis responsible) Poslanecké sněmovně (Klikni pro výslovnostChamber of Deputies), která jí vyslovuje důvěru. Může v rámci zákonů a k jejich rozšíření vydávat nařízení (Klikni pro výslovnostto issue regulations). Sestavuje státní rozpočet (Klikni pro výslovnoststate budget) a státní závěrečný účet.

Prezident (Klikni pro výslovnostPresident)

Prezident je hlava státu (Klikni pro výslovnosthead of state) a reprezentuje ho (Klikni pro výslovnostrepresent) v zahraničí. Momentálně je prezidentem Miloš Zeman a to podruhé v řadě. Jako prezident může být zvolen (Klikni pro výslovnostbe elected) každý plnoprávný občan starší 40 let. Navrhnout uchazeče může každý občan České Republiky starší 18 let, podpoří-li návrh petice podepsaná nejméně 50 000 občany ČR. Navrhovat kandidáta také může nejméně 20 poslanců nebo 10 senátorů. Prezident je volen na 5 let a jeden člověk může být zvolen maximálně dvakrát. Je volen přímou volbou (Klikni pro výslovnostdirect election).

Prezident má právo vetovat zákony (Klikni pro výslovnostright of veto), vyhlašovat termíny voleb, udělit amnestii (Klikni pro výslovnostgrant an amnesty), milost (Klikni pro výslovnostgrant grace) a rozpustit poslaneckou sněmovnu. Také je vrchním velitelem (Klikni pro výslovnostchief commander) ozbrojených sil.

Prezident Miloš Zeman
Prezident Miloš Zeman

Zákonodárná moc (Klikni pro výslovnostLegislative branch)

Zákonodárná moc náleží parlamentu (Klikni pro výslovnostparliament), který je tvořen dvěma komorami (Klikni pro výslovnosttwo chambers).

Poslanecká sněmovna (Klikni pro výslovnostChamber of Deputies)

Poslaneckou sněmovnu tvoří 200 poslanců (Klikni pro výslovnostdeputies), kteří jsou voleni na čtyřleté období podle poměrného systému s 5% uzavírací klauzulí. Poslanecká sněmovna schvaluje zákony a může přehlasovat (Klikni pro výslovnostoutvote) veto Senátu i prezidenta. Schvaluje státní rozpočet a státní závěrečný účet a vyslovuje důvěru nebo nedůvěru vládě. Může také volit veřejného ochránce práv.

Poslanecká sněmovna
Poslanecká sněmovna

Senát (Klikni pro výslovnostSenate)

V senátu zasedá 81 senátorů (Klikni pro výslovnostsenator) volených většinovým dvoukolovým systémem na 6 let. Po tom, co poslanecká sněmovna schválí zákon (Klikni pro výslovnostpass a law), je postoupen do senátu. Senát návrh může schválit a postoupit prezidentovi republiky, nezabývat se návrhem zákona, vrátit návrh zpět poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy nebo zákon zamítnout (Klikni pro výslovnostdismiss). Senát také schvaluje soudce Ústavního soudu, které navrhuje prezident republiky a může také podat ústavní žalobu na prezidenta republiky za velezradu.

Senát parlamentu České republiky
Senát parlamentu České republiky

Soudní moc (Klikni pro výslovnostJudicial branch)

Soudní moc je tvořena soustavou obecných soudů (Klikni pro výslovnostsystem of general courts), mezi které patří okresní soudy (Klikni pro výslovnostdistrict courts), krajské soudy (Klikni pro výslovnostregional courts), vrchní soudy (Klikni pro výslovnosthigh courts) a nejvyšší soudy (Klikni pro výslovnostsupreme courts). Do soustavy obecných soudů nepatří Ústavní soud (Klikni pro výslovnostConstitutional Court).

Kam dál?

Můžete se vrátit na rozcestník maturitních témat, přečíst si o Politickém systému Spojeného království Velké Británie a Severního Irska nebo se vrátit na rozcestník Zajímavosti o angličtině.

Pokud vám zde nějaká důležitá informace schází, narazili jste na chybu nebo máte námět na vylepšení, tak nás neváhejte kontaktovat.

Líbí se vám to? Nenechávejte si to pro sebe a řekněte o tom i svým přátelům. Děkujeme!