Maturitní otázky z angličtiny

Maturitní otázky z angličtiny

Angličtina bez biflování / Zajímavosti o angličtině / Maturitní otázky z angličtiny

Anglický jazyk je zařazen do společné části maturitní zkoušky. Komplexní maturitní zkouška z angličtiny testuje žákovy znalosti gramatiky, poslechu, korektního psaného projevu i ústního projevu. Maturita z anglického jazyka se skládá ze tří částí:

 1. Didaktický test
 2. Písemná práce
 3. Ústní zkouška

Váha jednotlivých částí při celkovém hodnocení zkoušky je 50 %, 25 % a 25 %. Pokud žák nedosáhne požadovaného počtu bodů z jednotlivých částí zkoušky, opakuje vždy pouze tu část, u které neuspěl.

Didaktický test

V této části se testují žákovy znalosti gramatiky, poslech, čtení a pochopení informací z kontextu. Didaktický test je složen ze dvou samostatných částí:

Žáci pracují s pracovním sešitem a záznamovým archem, do kterého zaznamenávají výsledky. Žáci u sebe mohou mít pouze psací potřeby. Bodové hodnocení je vždy uvedeno na přední straně pracovního sešitu s testovými otázkami.

Písemná práce

Písemný projev žáka je testován během písemné práce, na kterou mají žáci 60 minut. I tato zkouška je rozdělena do dvou částí. Ty se liší délkou, slohovým útvarem i tématem. Žák pracuje s pracovním testovacím sešitem, na kterém jsou uvedeny veškeré potřebné informace o průběhu testu, bodování nebo využívání pomůcek, a se záznamovým archem, který je nalinkovaný.

Maximální počet bodů z obou částí je 36 a hranice úspěšnosti je 44 %.

Rozdílem od didaktického testu je možnost využití slovníků.

Běžnými slohovými útvary, které se u písemné části maturity z angličtiny objevují, jsou formální dopis či neformální dopis, článek nebo inzerát.

Žák by měl prokázat schopnost popsat místo, vyjádřit své myšlenky, vysvětlit, sdělit či požádat o informace, vyjádřit názor či pocity nebo představit sebe či blízkou osobu. Předmětem hodnocení je schopnost dodržet zadané téma a úkoly, slovní zásoba a využití mluvnických prostředků.

Jak správně spočítat počet slov?

Počítání slov v anglickém jazyce má místy od českého odlišná pravidla. Vědět, co se počítá za kolik slov, je pro úspěšné složení maturitní zkoušky velmi důležité, kvůli dodržení rozsahu. Byla by škoda přijít na dokonalé práci o cenné body jen kvůli špatnému sečtení napsaných slov.

Co se počítá jako jedno slovo?

 • Víceslovná pojmenování a názvy (pouze při prvním použití v textu, i české bez anglického ekvivalentu)
 • Kontakt (email, telefonní číslo)
 • Složeniny spojené spojovníkem
 • Can’t (zkrácenina cannot)
 • Řadové číslovky
 • Zkratky
 • Adresa
 • Členy
 • Datum

Kdy se slova počítají jako jednotlivá?

 • Stažené tvary (např. isn’t, don’t... ale ne can’t!)
 • Frázová slovesa (např. stand up, give up...)

Kdy se slova vůbec nepočítají?

Ústní projev

Ústní zkouška je poslední ze tří částí maturitní zkoušky z angličtiny. V ní jsou hodnoceny žákovy produktivní řečové dovednosti, tedy ústní projev a interakce. Stejně jako předešlé části, se i ústní projev skládá z více podčástí:

Žák si na začátku ústní části vylosuje jedno z minimálně pěti témat, které je zpracované na pracovním listu. Na něm jsou uvedeny veškeré potřebné informace k jednotlivým částem. Během 15-ti minutové přípravy má žák možnost napsat si poznámky k jednotlivým částem, které jsou popsány na pracovním listu. Po této přípravě přechází žák ke zkoušejícímu a společně začnou zkoušku první částí – tedy interview.

Maximální počet bodů ze všech částí je 39 a hranice úspěšnosti je 44 %.

Angličtina - maturitní otázky

Maturitní otázky z angličtiny se skládají z reálií, literatury a života ve Velké Británii, Austrálii, Kanadě, USA a České republice. Dále jsou zde zahrnuta věřejná témata, jako jsou Globální problémy nebo Životní prostředí a osobní témata, která zahrnují vlastní názory, postoje nebo popis osobních věcí – např. Můj nejlepší kamarád, Můj pokoj, Moje oblíbené město. Maturitní otázky z angličtiny žáci znají dopředu.

Seznam - maturitní témata z angličtiny


Stáhněte si seznam maturitních témat z angličtiny.

Pro usnadnění vaší přípravy průběžně pracujeme na všech maturitních tématech, abyste se mohli při vypracovávání inspirovat a získat co nejvíce informací z jednoho zdroje. Všechna zhotovená témata najdete v seznamu níže, kde po nakliknutí na téma budete přesměrování na vypracovanou otázku.

Na přehled všech stránek

Přejeme hodně štěstí u maturitní zkoušky nejen z angličtiny!

Tým Angličtiny bez biflování

Kam dál?

Chcete se otestovat? Vyzkoušejte speciální test Maturita 2014 jaro.

Pokud chcete mít ještě přesnější představu, jak maturita probíhá, podívejte se na toto video.

Pomohlo vám naše představení maturitní zkoušky a maturitních otázek z angličtiny nebo byste se rádi dozvěděli něco navíc? Pokud vám zde nějaká důležitá informace schází, narazili jste na chybu nebo máte námět na vylepšení, tak nás neváhejte kontaktovat.

Líbí se vám to? Nenechávejte si to pro sebe a řekněte o tom i svým přátelům. Děkujeme!